ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εκπαιδευτικό έργο
Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα:
 • Εισαγωγή στην Αστροφυσική (Τμήμα Φυσικής)
 • Στοιχεία Αστρονομίας (Τμήμα Μαθηματικών)
 • Ιστορία και Φιλοσοφία των Θετικών Επιστημών Ι και ΙΙ (Τμήμα Φυσικής)
 • Εργαστήρια Αστροφυσικής (Τμήμα Φυσικής)
 • Εργαστήρια Αστρονομίας (Τμήμα Μαθηματικών)
 • Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής και Φυσικής II στους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές του τμήματος Φυσικής.
 • Σεμιναριακοί κύκλοι αστρικής φασματοσκοπίας (Τμήμα Φυσικής)
Διπλωματικές εργασίες
Περισσότερες από 90 διπλωματικές εργασίες
Διδακτικά βιβλία και σημειώσεις
Τρία (3) Πανεπιστημιακά συγγράμματα και 4 βιβλία σημειώσεων
Μεταπτυχιακά
 • Ειδικά Θέματα Αστροφυσικής- Αστρική Φασματοσκοπία στο Μεταπτυχιακό κύκλο του Τμήματος Φυσικής
 • Οργάνωση και διδασκαλία (μαζί με τους Δρς Ε. Λύρατζη και Α. Αντωνίου) κύκλου Αστρικής Φασματοσκοπίας στο “School of stellar atmospheres” (SSAG, for young researchers) University of Belgrade 2.10.2008
 • Σεμινάρια Αστρικής Φασματοσκοπίας
 • Κύριος υπεύθυνος, 6 masters, 3PhD, περισσότερες των 25 συμμετοχών σε τριμελείς επιτροπές παρακολούθησης masters και επταμελείς επιτροπές κρίσης PhD στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τα Πανεπιστήμια Πατρών και Θεσσαλονίκης.
 • Κύριος υπεύθυνος τριών postdoc.
Άλλα
Διδασκαλία σε Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Διδασκαλία της Αστροφυσικής-Kοσμολογίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (EΠEAEK)-Ενέργεια 13: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διατμηματικό Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα: Τμήμα Φυσικής, Τμήμα Xημείας, τμήμα Bιολογίας και Παιδαγωγικό τμήμα.
Κριτής προγραμμάτων του ΙΚΥ