ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

              Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα εξειδικευμένα αναλυτικά πεδία της ιστοσελίδας Γεννήθηκε στην Πειραιά στις 16 Οκτωβρίου 1949. Σπουδές Πήρε πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1975) και Δίπλωμα Προγραμματιστή Η/Υ το 1973 (Bull General Electric). Εκπόνησε τη διδακτική του διατριβή στην Αστροφυσική στο Παρίσι (Observatoire de Paris, Επίβλεψη Prof V. Doazan) και παρουσίασε στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1984, Επίβλεψη καθ. Σ. Σβολόπουλος) με βαθμό «Άριστα». Θέμα της διατριβής: “Συμβολή στη Μελέτη των Βe Αστέρων. Το διπλό σύστημα AX Mon”. Επαγγελματική Κατάσταση 1975 Τον Ιούλιο παρουσιάστηκε στον στρατό, όπου και υπηρέτησε σαν έφεδρος αξιωματικός μέχρι το Νοέμβριο 1977 1979 Τον Μάιο διορίστηκε βοηθός στο Εργαστήριο Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 1983 Ο Νοέμβριος κατέθεσε τη διδακτική του διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής 1984 Τον Μάιο ορκίστηκε Διδάκτορας Αστροφυσικής 1984 Την 7η Μαΐου εντάχθηκε στη θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1985 Την 13η Σεπτεμβρίου έγινε μόνιμος Λέκτορας κατόπιν κρίσεως. 1986 Την 28η Ιανουαρίου επανεντάχθηκε με μονιμότητα σε θέση της βαθμίδας του Λέκτορα τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατόπιν κρίσεως. 1988 Εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής, στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2016 Την 31η Αυγούστου, αφυπηρέτησε 2017 Την … Continue reading ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ