ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

              Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα εξειδικευμένα αναλυτικά πεδία της ιστοσελίδας

Γεννήθηκε στην Πειραιά στις 16 Οκτωβρίου 1949.

Σπουδές

Πήρε πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1975) και Δίπλωμα Προγραμματιστή Η/Υ το 1973 (Bull General Electric). Εκπόνησε τη διδακτική του διατριβή στην Αστροφυσική στο Παρίσι (Observatoire de Paris, Επίβλεψη Prof V. Doazan) και παρουσίασε στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1984, Επίβλεψη καθ. Σ. Σβολόπουλος) με βαθμό «Άριστα».
Θέμα της διατριβής: “Συμβολή στη Μελέτη των Βe Αστέρων. Το διπλό σύστημα AX Mon”.

Επαγγελματική Κατάσταση

 • 1975 Τον Ιούλιο παρουσιάστηκε στον στρατό, όπου και υπηρέτησε σαν έφεδρος αξιωματικός μέχρι το Νοέμβριο 1977
 • 1979 Τον Μάιο διορίστηκε βοηθός στο Εργαστήριο Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1983 Ο Νοέμβριος κατέθεσε τη διδακτική του διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής
 • 1984 Τον Μάιο ορκίστηκε Διδάκτορας Αστροφυσικής
 • 1984 Την 7η Μαΐου εντάχθηκε στη θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 1985 Την 13η Σεπτεμβρίου έγινε μόνιμος Λέκτορας κατόπιν κρίσεως.
 • 1986 Την 28η Ιανουαρίου επανεντάχθηκε με μονιμότητα σε θέση της βαθμίδας του Λέκτορα τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατόπιν κρίσεως.
 • 1988 Εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής, στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2016 Την 31η Αυγούστου, αφυπηρέτησε
 • 2017 Την 12η Ιουνίου, μέλος του Σώματος Ομότιμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα και Δράση

 • Φασματοσκοπική μελέτη θερμών αστέρων εκπομπής στην ορατική περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και στο υπεριώδες (UV) μέσω δορυφορικών δεδομένων (IUE, HST)
 • Φασματοσκοπική μελέτη Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων (AGNs) στην ορατή και υπεριώδη φασματική περιοχή, αστρικές ατμόσφαιρες, διπλά συστήματα αστέρων
 • Ιστορία και Φιλοσοφία των Θετικών Επιστημών.
Έχει συνεργαστεί με την Αστεροσκοπία:
 • Observatoire de Paris (Γαλλία, 1980-1990, καθ. V. Doazan)
 • Observatoire de Haute Provence (Γαλλία 1980-1987, καθ. Ch. Ferenbach, Dr Y. Andrillat)
 • Observatoire de Trieste (Ιταλία, 1979, 1981, prof. R. Stalio, prof. Selvelli),
 • Konkoly Observatory (Ουγγαρία 1980, καθ. Sreidi Bela)
 • Matra Observatory (Ουγγαρία 1980, Dr Kun, Dr F. Mahmoud)
 • Observatoire de Nice (Γαλλία 1981, Prof. Schatzman)
 • Laboratoire d; Astronomie Spatial (Γαλλία 1979. Prof Courtez)
 • Παρατηρητήριο Βελιγραδίου (Σερβία 1998-..), καθ.M. Dimitrijevic, καθ. Λ. Πόποβιτς

Αστρονομικές Παρατηρήσεις

 • Συμμετοχή στην Επιστημονική Αποστολή Παρατήρησης της Ολικής Έκδοσης του Ήλιου του Εργαστηρίου Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.(Καθ. Δ. Κωτσάκης, καθ. Δ. Παπαθανάσογλου, Μ. Δανέζης), Κως 1978.
 • Αστεροσκοπείο Κρυονερίου, Παρατηρήσεις Αστέρων και Σμηνών στα πλαίσια της εκπαίδευσής του υπό την επίβλεψη της Δρ. Μ.Κοντιζά, 1979.
 • Observatoire de Haute-Provence, France – Λήψη Αστρικών Φασμάτων στο Ορατό
 • Οκτώβριος 80, Οκτώβριος 81, Μάρτιος 82, Απρίλιος 82, Μάρτιος 83, Νοέμβριος 83, Ιούλιος 84, Σεπτέμβριος 84, Μάρτιος 85, Απρίλιος 86, Δεκέμβριος 86, Ιούλιος 87
 • Από το 1987 και μετέπειτα η ερευνητική δραστηριότητα του στηρίζεται σε Φασματικά Δεδομένα Αστέρων και Γαλαξιών που λαμβάνονται μέσω δορυφόρων και διαστημοπλοίων. (IUE, HST κλπ)

Δημοσιεύσεις – Συγγραφικό έργο

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 210 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και πρακτικά διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Έχει εκπονήσει ένα πλούσιο συγγραφικό έργο 25 βιβλίων Φυσικής – Αστροφυσικής Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Θετικών Επιστημών και κοινωνικού ενδιαφέροντος (1.Στοιχεία αστρονομίας – Διαστημική 1982. 2.«Παιδεία Ώρα Μηδέν» 1985 3.”Τα Άστρα και οι Μύθοι τους – Εισαγωγή στην Ουρανογραφία» 1991 4.«Μετρώντας τον Άχρονο Χρόνο – Ο Χρόνος στην Αστρονομία» 1994 5.«Αστρολογία – Επιστήμη ή Θρησκεία» 1994 6.«Η Οδύσσεια των Ημερολογίων», τόμος Α΄ Αναζητώντας τις ρίζες της γνώσης 7.«Η Οδύσσεια των Ημερολογίων», τόμος Β Αστρονομία και Παράδοση»1995 8.«Στράμαν – Το Παραμύθι του Ουρανού» 1996 9.«Το Σύμπαν που Αγάπησα – Εισαγωγή στην Αστροφυσική» (τόμος Α) 1998 10.«Το Σύμπαν που Αγάπησα – Εισαγωγή στην Αστροφυσική» (τόμος Β) 1998 11.«Στα Ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. – Αστρονομία, Ιστορία, Φιλοσοφία» 2000 12.«Η Κοσμολογία της Νόησης – Εισαγωγή στην Κοσμολογία» 2003 13.«Ο Κύκλος του Χρόνου – Αστρονομία και Μυστηριακές Λατρείες» 2004 14.«Το Μέλλον του Παρελθόντος μας – Επιστήμη και Νέος Πολιτισμός» 2005 15.«Στα μονοπάτια του Ήλιου-Εισαγωγή στην Ηλιακή Φυσική» 2009 16.«Straman – A tale of the sky» 2009 17.«Στα χρόνια του Βυζαντίου» 2011 18.«Το Σύμπαν του Αγάπησα» 2012 19.«Έτσι βλέπω τον Κόσμο – Η επιστήμη του Homo Universalis» 2012 20.«The Future of το παρελθόν μας» Επιστήμη & Νέος Πολιτισμός 21.«Ο παράξενος Κόσμος του Sir William Crookes – Mia περίπτωση Λογοκριμένης Επιστημονικής Γνώσης» 2017 22.«Εισαγωγή στην Αστρική Φασματοσκοπία Μέρος Ι: Από την κλασσική Αστρονομία στη σύγχρονη Αστροφυσική e-book 23.«Εισαγωγή στην Αστρική Φασματοσκοπία Μέρος ΙΙ: Σημειώσεις στη Θεωρία Διάδοση Ακτινοβολίας στις Αστρικές Ατμόσφαιρες e-book και 24.»Εισαγωγή στη Θεωρία των αστέρων Νετρονίων και των Μελανών Οπών» 2019 e-book). 25. «Σπάζοντας τον Καθρέφτη» Για μια Νέα Φυσική Φιλοσοφία της Σύγχρονης Επιστημονικής Γνώσης Μάνος Δανέζης Εκδόσεις Δίαυλος
Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή σε  έξι (6) Συλλογικούς Τόμους (1.«Δημιουργώντας το Αύριο – Ακούγοντας την καρδιά του Σύμπαντος»2002 2.«Portraits and Views on Europe» edEuronem, 2003 3.«Εφτά σταγόνες στον ωκεανό της γνώσης», 2003 4.«Θεός και Άνθρωπος» Φιλοσοφικές θέσεις 2011 5.«Από την Εκπαίδευση του Οφέλους στην Παιδεία του Βάθους 2012 και 6.«ΘΑΛΗΣ ΘΑΛΗΣ»2013)
Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 7 Διδακτικών Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων, έχει κάνει την επιστημονική επιμέλεια ή προλόγιση 6 βιβλίων και 12 Στατιστικές Μελέτες. Επίσης, είναι Συγγραφέας περισσοτέρων των 500 επιστημονικών άρθρων και άρθρων κοινωνικού ενδιαφέροντος στον Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο.

Συντακτική και Επιστημονική Επιτροπή Περιοδικών

 1. Αστροναυτική. Εκδότης: Δ. Τασσόπουλος, Αθήνα.
 2. Νυχτερινός ουρανός. Εκδότης: Δ. Τασσόπουλος, Αθήνα.
 3. Πεμπτουσία.Εκδότης: Κέντρο Ελληνικού και Ορθοδόξου Πολιτισμού, Αθήνα.
 4. Ρεύματα.Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα.
 5. Focus, εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε., Αθήνα.
 6. Φυσικός Κόσμος, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα.
 7. Φυσικός Κόσμος Junior, Εκδόσεις Μανιατέα και Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα.
 8. Αέροπος, διμηνιαίο περιοδικό για τον Ελληνισμό, Εκδότης Ελένη Φάσσου, Αθήνα.
 9. Ιστορικά Θέματα, Εκδόσεις Περισκόπιο της Επιστήμης, Αθήνα

Συμμετοχή και Διοργάνωση συνεδρίων-Editor

 • Συμμετοχή σε περισσότερα από 45 διεθνών συνεδρίων με παρουσίαση επιστημονικών εργασιών.
 • Διοργάνωση του συνεδρίου 1st workshop astrophysical winds and disk Similar phenomena in stars and quasars » (ανά διετία διοργάνωση της Astrophysical Spectroscopy Teams of National and Kapodistrian University of Athens- Faculty of Physics) Platamonas September 2009.
 • Επιμέλεια των πρακτικών του συνεδρίου (με την Δρ Ε.Λύρατζη). Τόμος “Memorie della Sosieta Astronomica Italiana Journal of the Italian Astronomical Society, Supplement Vol.15-2010, ISSN: 1824-0178”
 • Editor DVD συνεδρίου (με την Δρ Ε.Λύρατζη). «Περίληψη, Παρουσιάσεις (ΠΠΤ) και Φωτογραφίες» Έκδοση Φυσικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ISBN 978-960-406-062.9
 • Guest editor: “Journal of Engineering Science and Technology Review, 12 ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής, 2008

Επιστημονικές Επιτροπές

 • Μόνιμο μέλος της επιστημονικής επιτροπής της, ανά διετία, οργάνωση του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου Αστροφυσικής. «Σερβικό Συνέδριο για τα Σχήματα Φασματικών Γραμμών στην Αστροφυσική».
 • Μονιμο μέλος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (από 2011)
 • Μόνιμο μέλος και πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου workshop astrophysical winds and disk Similar phenomena in stars and quasars
 • Μέλος της επιστημονικής και συντακτικής επιτροπής πολλών ελληνικών περιοδικών των επιστημονικών ενδιαφερόντων του.

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Ενώσεις και Σωματεία

Είναι μέλος:
 • Της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU),
 • Της Αστρονομικής Κοινότητας (EAS),
 • Της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρίας (Hel.AS),
 • Της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών,
 • Της Ελληνικής Εταιρείας Φυσική ς για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση. (ΕΕΦΕΕ)
 • Της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας,
 • Του “Συλλόγου Διατήρησης της Γλωσσικής Κληρονομιάς” και
 • Του “Συλλόγου Ιστορικών Σπουδών των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών”.

Εκπαιδευτικό Έργο

Διδάσκει τα Προπτυχιακά Μαθήματα:
 • Εισαγωγή στην Αστροφυσική (Τμήμα Φυσικής)
 • Γενική Αστρονομία Ι και ΙΙ (Τμήμα Μαθηματικών) *
 • Ιστορία και Φιλοσοφία των Θετικών Επιστημών Ι και ΙΙ (Τμήμα Φυσικής)
 • Εργαστήρια Αστροφυσικής (Τμήμα Φυσικής)
 • Εργαστήρια Αστρονομίας (Τμήμα Μαθηματικών)
 • Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής και Φυσικής II στους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές του τμήματος Φυσικής.
 • Σεμιναριακοί κύκλοι αστρικής φασματοσκοπίας (Τμήμα Φυσικής)
* Ο ι παραδόσεις του μαθήματος Γενική Αστρονομία ΙΙ του Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ σε Videos 
Διπλωματικές Εργασίες
Περισσότερες από 98 Διπλωματικές Εργασίες
Διδακτικά βιβλία και Σημειώσεις
3 Πανεπιστημιακά Συγγράμματα και 4 Βιβλία Σημειώσεων
Μεταπτυχιακά
 • Ειδικά Θέματα Αστροφυσικής- Αστρική Φασματοσκοπία στον Μεταπτυχιακό κύκλο του Τμήματος Φυσικής
 • Οργάνωση και διδασκαλία (μαζί με τους Δρς Ε. Λύρατζη και Α. Αντωνίου) κύκλου Αστρικής Φασματοσκοπίας στο “School of stellar Atmosfers” (SSAG, for young researchers) University of Belgrade10.2008
 • Σεμινάρια Αστρικής Φασματοσκοπίας
 • Κύριος υπεύθυνος, 6 masters, 3PhD, περισσότερες από 25 συμμετοχών σε τριμελείς επιτροπές παρακολούθησης masters και επταμελείς επιτροπές κρίσης PhD στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Πανεπιστημίων Πατρών και Θεσσαλονίκης.
 • Κύριος υπεύθυνος τριών postdoc.
Άλλα
 • Διδασκαλία σε Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
 • Διδασκαλία της Αστροφυσικής-Κοσμολογίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ)-Ενέργεια 13
 • Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Διατμηματικό Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα: Τμήμα Φυσικής, Τμήμα Ξημείας, Τμήμα Βιολογίας και Παιδαγωγικό τμήμα.
Κριτής προγράμματος του ΙΚΥ

Κοινωνική Δράση

 • Πρώην Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών, παράρτημα Πειραιά (ΙΣΤΑΜΕ).
 • Πρώην Γραμματέας Λέσχης Νεολαίας, Πειραιά.
 • Γραμματέας Πειραϊκής Εταιρείας.
 • Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ του συλλόγου διδασκόντων της Φ.Μ.Σ του Πανεπιστημίου Αθηνών (2000).
 • Εκλεγμένο μέλος της Δ.Ε της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. (2000)
 • Επί 20ετία εκλεγμένο μέλος της Γ.Σ. του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Διετέλεσε μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρίας

Διαλέξεις

 • Περισσότερες από 500 διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής σε Πανεπιστήμια, Επιστημονικές ενώσεις και Σωματεία .
 • Δεκάδες διαλέξεις σε σχολεία και πολιτιστικούς συλλόγους.

Προσωπικές συνεντεύξεις και παρουσιάσεις

Περισσότερες από 150 συνεντεύξεις σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και ηλεκτρονικά μέσα.

Τηλεοπτικές Εκπομπές και  E πιστημονικά  Documentaries

Σεναριογράφος, παρουσιαστής και επιστημονικός επιμελητής 151 επιστημονικών ντοκυμαντέρ κατανεμημένων σε 7 τηλεοπτικές σειρές. Μεταξύ αυτών, η σειρά «Το Σύμπαν που Αγάπησα» στην ΕΤ3 η οποία ολοκλήρωσε 110 ημίωρα επεισόδια στην οποία -μαζί με τον Δρ Ε. Θεοδοσίου- υπήρξε συγγραφέας παρουσιαστής και επιστημονικός υπεύθυνος. Οι τηλεοπτικές εκπομπές αποτελούν το εκπαιδευτικό υλικό των Πανεπιστημιακών Μαθημάτων «Εισαγωγή στην Αστροφυσική» και «Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών (ΙΦΦΕ Ι και ΙΦΦΕ ΙΙ) και η σειρά «Έτσι βλέπω τον κόσμο» η οποία ολοκλήρωσε 16 ημίωρα επεισόδια » στην ΕΤ3.
Χιλιάδες αναφορές στο διαδίκτυο σε σχέση με τα προηγούμενα
Δεκάδες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παρουσιάσεις σε στρογγυλά τραπέζια και ενημερωτικές εκπομπές σε όλους σχεδόν τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας

Τιμητικές διακρίσεις

 1. Α΄ έπαινος Υπουργείου Παιδείας για το βιβλίο της Β’ Λυκείου «Στοιχεία Αστρονομίας» (1982)
 2. Στο βιβλίο «Η Κοσμολογία της Νόησης – Εισαγωγή στην Κοσμολογία» απονεμήθηκε το βραβείο «Αρώνη» από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (2004)
 3. Τιμητική διάκριση Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (2005)
 4. Για τη σειρά «Το Σύμπαν που αγάπησα» του απονεμήθηκε το «Hellenic–American University Prize» στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών 2006
 5. Τιμητική διάκριση από το Δήμο Καλαμάτας, για το συνολικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό του έργο (2006)
 6. Του απονεμήθηκε τιμητική διάκριση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για το συνολικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό του έργο (2007)
 7. Τιμητική διάκριση από τον Δήμο Τρίπολης για το συνολικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό του έργο (2007)
 8. Τιμητική διάκριση από την Αστρονομική και Αστροφυσική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος για το συνολικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο (2008)
 9. Τιμητική διάκριση από το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, (Νοέμβριος του 2012)
 10. Για το βιβλίο « Στα χρόνια του Βυζαντίου-Οι θετικοί επιστήμονες, ιατροί, χρονολόγοι και αστρονόμοι».απονεμήθηκε το Βραβείο «Πέτρου Κοσκορόζη» του Πανεπιστημίου Αθηνών, (13 Μαΐου 2013)
 11. Τιμητική διάκριση από το Δήμο Κορυδαλλού, (Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016)
 12. Τιμητική διάκριση από το Δήμο Ηλιούπολης, (Τρίτη 28 Μαρτίου 2017).
 13. Χρυσό μετάλλιο της πόλης του Αλίμου “Θουκυδίδης” (Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019)

Τιμητικές Εναρκτήριες Ομιλίες Διεθνών Συνεδρίων

 1. «DALI και Σύγχρονη Φυσική» Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Η πρώτη έκθεση έργων του μεγάλου Ισπανού ζωγράφου Salvador Dali στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Gala Salvador Dali Foundation και Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia της Μαδρίτης, Αθήνα, Οκτώβριος 2002 – Φεβρουάριος 20
 2. Προσκεκλημένος Ομιλητής της πρέσβειρας της Σερβίας στην Ελλάδα κας Λιλιάνα Μπάσεβιτς στην εκδήλωση για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Νίκολα Τέσλα, στην αίθουσα τελετών της Πρεσβείας της Σερβίας, Δευτέρα 10 Ιουλίου 2006
 3. «Η ώρα των μεγάλων εκπαιδευτικών εκπαιδευτικών», Τιμητική εκδήλωση για διακεκριμένους πανεπιστημιακούς δασκάλους από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταπτυχιακών Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αμφιθέατρο της Ιωνιδείου Σχολής, Πειραιάς, 2 Δεκεμβρίου 2009
 4. Προσκεκλημένη Εναρκτήρια Ομιλία με θέμα «4 ες Αλλεργιολογικές Εξελίξεις 2010» στο Συνέδριο «Επιστήμη και Νέος Πολιτισμός», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Hotel Du Lac, Γιάν. 5 Νοεμβρίου 2010
 5. «Επιστήμη και Νέος Πολιτισμός» προσκεκλημένη εναρκτήρια ομιλία στο επιστημονικό σεμινάριο: «διάλογοι ελλήνων νευροεπιστημόνων για τη σκλήρυνση κατά πλάκα» Σούνιο Αττική 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2011
 6. Εναρκτήρια Ομιλία με θέμα «Επιστήμη και άνθρωπος» στο αμφιθέατρο του Ναυτικού Νοσοκομείου για την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012.
 7. Εναρκτήρια Ομιλία “Ένα Σύμπαν στον Καθρέφτη”, στο 27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής που διεξήχθη στην Αθήνα από 27 έως 29 Ιουνίου 2013.
 8. Προσκεκλημένη Εναρκτήρια Ομιλία στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας με θέμα: «Τα μαθηματικά του Σύμπαντος» στην Καρδίτσα στις 8, 9, και 10 Νοεμβρίου 2013
 9. Προσκεκλημένη Εναρκτήρια Ομιλία στο 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο ΜΕΓΑΡΟ Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη) με θέμα: «Επιστήμη και Κοινωνία» την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014
 10. Προσκεκλημένη Εναρκτήρια Ομιλία – συζήτηση του Μάνου Δανέζη με θέμα: «Σύμπαν: Η χώρα της Ουτοπίας», στο διεπιστημονικό συνέδριο που διοργανώνεται από τα δύο τμήματα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΤΤΗΕ) και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών. . (Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών – ΕΡΗΜΕΕ). του Ιονίου Πανεπιστημίου με παρουσιάσεις θεωρητικού και καλλιτεχνικού έργου, υπό το θέμα: «Ταμπού – Παράβαση – Υπέρβαση» στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών (17-22 Μαΐου 2016) το Σάββατο 21 Μαΐου 2016, το απόγευμα στο Ιόνιο Ακαδημία. http://avarts.ionio.gr/festival/2016/gr/conference/speakers
 11. Προσκεκλημένη Εναρκτήρια Ομιλία – συζήτηση του Δρ. Μάνου Δανέζη στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 27-30 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Mediterranean Village Hotel (Παραλία Κατερίνης Πιερίας) με θέμα: «Η σύγχρονη επιστημονική αφήγηση για τη γέννηση και την εξέλιξη του σύμπαντος».την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 21:00
 12. Εναρκτήρια Προσκεκλημένη Ομιλία του Δρ Μάνου Δανέζη, Αστροφυσικού μέλους του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Μετασχηματίζοντας τον Κένο Μαθηματικό Χώρο σε ύλη και ενέργεια – ο Ανθρώπινος Βιουπολογιστής» στο 3ο Πανελλήνιο  Σχολείο: στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:30. Το συνέδριο διοργανώνει το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών και το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Αχαΐας, από τις 5 -7 Οκτωβρίου 2018. Τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ και του Πανεπιστημίου Πατρών .

Ερευνητικά Προγράμματα και Συνεργασίες

Από το 1984-1994, συνεργάστηκαν με τους Δρς Ε. Κοντιζά, Μ. Κοντιζά Ε. Θεοδοσίου και Μ.Σταθοπούλου στα επόμενα ερευνητικά ευρωπαϊκά (Χρηματοδοτούμενα προγράμματα από τη Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, καθώς και στο Γαλλικό Υπουργείο Ερευνών και Τεχνολογίας).
Συμμετοχή στο πρόγραμμα Franco-Hellenic, με τους Δρς Μ. Κοντιζά, Μ.Δανέζη, Ε. Κοντιζά, καθώς και τους Δρς Α. Δαπέργολα, Μ. Χρυσοβέργη, Ε. Ξηραδάκη και Μ. Μεταξά σε συνεργασία με τη Γαλλική Ομάδα: Drs. J. Lequeux, V.Doazan, R. Thomas, M. Azzopardi, E. Rebeirot, N. Meyssonier, G. Muratorio, B. Bourdonneau με θέματα: Etude spectrale de la structure des envelope stellaires a l aide des donnees d Παρατήρηση obtennnes dans l υπεριώδες ( Δορυφόρος IUE , τηλεσκόπιο δ  Espace ) et dans le visual ( Observatoire de Haute Provence , Observatoire de Cryoneri Greece ) “. Και  «Les amas de nuages ​​de Magellan en tant que tests de la formation et del’ evolution des Etoiles ».
Συνεργασία με Observatoire de Paris. Παραμονή στο Παρίσι (Νοέμβριος 1985) και συνεργασία με την καθηγήτρια V. Doazan σε ανάλυση δορυφορικών δεδομένων στο υπεριώδες, αστέρια φασματικών τύπων Be. Ομοίως και τον Μάιο και τον Δεκέμβριο του 1986.
Observatoire de Haute-Provence. Συνεργασία με αστρονόμους στο Αστεροσκοπείο της Haute-Provence (Γαλλία) και παρατηρήσεις στο μπλε (4.300 A) αστέρια φασματικών τύπων Be (Απρίλιος 1986) και ομοίως τον Δεκέμβριο του 1986
Πρόγραμμα με θέμα, “ The gaseous streams of  interacting binary AX Mon ” Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ελήφθησαν και μελετήθηκαν UV φάσματα από τον δορυφόρο IUE σε διαφορετικές φάσεις και περιόδους του συστήματος AX Monocerotis. Συμμετείχαν οι: Δρ. Μ. Δανέζη, Dr. V. Doazan και B. Bourdoneau.
M ελέτη της περιοχής UV του φάσματος αστέρων φασματικού τύπου Oe , με φάσματα από τον δορυφόρο IUE ”.  Συμμετείχαν: Δρ. Παύλος Γ. Λασκαρίδης, Δρ. Ε. Θεοδοσίου και Δρ. Ε. Δανέζης».H μελέτη των αστικών περιοχών αυτών γίνεται με φάσματα στην ορατή από το Αστεροσκοπείο της Haute-Provence (Γαλλία) και στην υπεριώδη περιοχή με τα φάσματα του δορυφορικού προγράμματος IUE σε συνεργασία με την Αστεροσκοπία του Παρισιού και της Τεργέστης.
Σε συνεργασία με τον Δρ. Ε. Κοντίζα και άλλους ερευνητές συμμετείχα στις πενταετές (1984-1988) πρόγραμμα του Υπουργείου Ερευνών και Τεχνολογίας με θέματα: α) «Φασματική μελέτη των ατμοσφαιρών των αστρονόμων από γήινες και διαστημικές παρατηρήσεις», και β. «Εξωγαλαξιακή Αστρονομία», μελέτη των αστρικών συστημάτων των γαλαξιών Μικρό (SMC) και Μεγάλο (LMC) Νέφος του Μαγγελάνου.
Observatoire de Paris. Παραμονή στο Παρίσι (Νοέμβριος 1985) και συνεργασία με την καθηγήτρια V. Doazan σε ανάλυση δορυφορικών δεδομένων στο υπεριώδες, αστέρια φασματικών τύπων Be. Και ομοίως τον Μάιο και τον Δεκέμβριο του 1986.
Observatoire de Haute-Provence. Συνεργασία με αστρονόμους στο Αστεροσκοπείο της Haute-Provence (Γαλλία) και παρατηρήσεις στο μπλε (4.300 A) αστέρων φασματικών τύπων Be (Απρίλιος 1986) και ομοίως τον Δεκέμβριο του 1986.
Πρόγραμμα με θέμα, “ The gaseous streams of  interacting binary AX Mon ” Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ελήφθησαν και μελετήθηκαν UV φάσματα από τον δορυφόρο IUE σε διαφορετικές φάσεις και περιόδους του συστήματος AX Monocerotis. Συμμετείχαν οι: Δρ. E. Θεοδοσίου, Dr. V. Doazan και B. Bourdoneau.
« M ελέτη της περιοχής UV του φάσματος αστέρων φασματικού τύπου Oe , με φάσματα από τον δορυφόρο IUE ».  Συμμετείχαν: Δρ. Π. Γ. Λασκαρίδης και Δρ. Ε. Θεοδοσίου.
Συνεργασία με Observatoire de Paris. Παραμονή στο Παρίσι (Δεκέμβριος 1990) και συνεργασία με την Καθηγήτρια V. Doazan και άλλους ερευνητές σε ανάλυση δορυφορικών δεδομένων στα υπεριώδες αστέρια φασματικών τύπων Be.
Συνεργασία με τους Δρς Ε. Θεοδοσίου, Μ. Σταθοπούλου, Δ. Νικολαϊδη, Θ. Γραμμένο και με ομάδα 4 μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη μοντέλων περιγραφής των σύνθετων φασμάτων αστέρων προγενέστερων φασματικών τύπων. Το πρόγραμμα επιχορηγείται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η πρώτη φάση του προγράμματος τελείωσε επιτυχώς τον Ιούλιο του 1999 και τα πρώτα τελικά συμπεράσματα ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2000 στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αστρονομίας στη Ρωσία.
Συνεργασία με τους Δρς Ε. Θεοδοσίου, Μ. Σταθοπούλου, Β. Μανιμάνη, Θ. Γραμμένο και με ομάδα 6 προπτυχιακών φοιτητών σε θέματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Θετικών Επιστημών
Ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας “Ηράκλειτος”:  “Μελέτη της δομής των περιοχών εκπομπών Ηα και MgII σε αστέρες εκπομπές φασματικού τύπου Be  (Οκτώβριος 2002 – Μάιος 2005)
Κοινό πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα Ελλάδος και Σερβίας (Project 1196): Active Galactic Nuclei and Hot Emission Stars. Μάνος Δανέζης, Στράτος Θεοδοσίου, και οι συνεργάτες τους και από τη Σερβία η ερευνητική ομάδα του Dr. Milan Dimitrijevic και του Dr. Luka Popovic (2004-2009).
Κοινό πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα Ελλάδος και Σερβίας (Project 146022): History and Epistemology of Sciences. Στράτος Θεοδοσίου & Μάνος Δανέζης, και οι συνεργάτες τους και από τη Σερβία η ερευνητική ομάδα του Dr. Milan Dimitrijevic, Dr. Luka Popovic και του Dr. Edi Bon (2007-2011).
Κατάθεση προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ: «Διερεύνηση της προέλευσης, χρήσης και λειτουργίας του Μηχανισμού των Αντικυθήρων και κατασκευή μηχανικών αντιγράφων, κινήσεων και προσομοίωσης αυτού». Συμμετέχουν καθ. Ιωάννης Σειραδάκης (συντονιστής), Ξενοφών Μουσάς (αναπλ. Καθηγητής), Στράτος Θεοδοσίου (αναπληρ. Καθηγητής), Μάνος Δανέζης (επίκουρος καθηγητής) και συνεργάτες τους (Πράξ: 11.74.11.03.01). Η πρόταση δεν εγκρίθηκε αλλά η συνεργασία συνεχίζεται και είναι σε εξέλιξη.
Κατάθεση προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ: «μελέτη της δομής του πλάσματος στο περιβάλλον των Θερμών αστέρων εκπομπής και των ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων». Δρ. ΕΚΠΑ), Δρ Σπύρος Βούλγαρης (Επιστ. Συνεργάτης διδακτορικός ερευνητής Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Γερμανός Ποιμενίδης (επιστημονικός συνεργάτης Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Nikola Cvetanovic (Υποψήφιος διδακτοράς Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου) (Πράξ: 01/47/5, 6). Η πρόταση δεν εγκρίθηκε αλλά η συνεργασία συνεχίζεται και είναι σε εξέλιξη.Δρ Μάνος Δανέζης (επίκ καθηγητής ΕΚΠΑ) συντονιστής, prof Luca Popovic (Αστεροσκοπείο Βελιγραδίου), Prof. Milan Dimitrijevic (Αστεροσκοπείο Βελιγραδίου, πρώην διευθυντής Αστερ. Βελιγραδίου, πρώην υπουργός Τεχνολογίας και Έρευνας Γιουγκοσλαβίας) Prof. Jagos Puric (Prof. Jagos Puric) . καθηγ. ΕΚΠΑ), prof Μιχάλης Κονταδάκης (ΑΠΘ) , Δρ Παναγιώτα Πρέκα (επικ. Καθηγ. ΕΚΠΑ), Δρ Μάρκος Αυλωνίτης (Λέκτορας Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Δρ Κωστας Χωριανόπουλος (λέκτορας Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Μαρία Κοντιζά (επίκουρος καθηγήτρια). Αναστάσιος Δαπέργολας (κύριος ερευνητής Αστεροσκ. Αθηνών), Δρ Ιωάννης Μπέλλας (εντεταλμένος ερευνητής Αστεροσκοπ. Αθηνών),Δρ Αναστασία Παππά (εξωτερική συνεργάτης), Δημήτρης Τζιμέας (επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΠΑ, μεταδιδακτορικός ερευνητής), Δημήτρης Σταθόπουλος (μεταπτυχιακός φοιτητής ΕΚΠΑ), Δρ Σπύρος Βούλγαρης (Επιστ. Συνεργάτης διδακτορικός ερευνητής Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Γερμανός Πανεπιστημιακός Ποιός. Cvetanovic (Υποψήφιος διδακτοράς Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου) (Πράξ: 01/47/5, 6). Η πρόταση δεν εγκρίθηκε αλλά η συνεργασία συνεχίζεται και είναι σε εξέλιξη.Δρ Αναστασία Παππά (εξωτερική συνεργάτης), Δημήτρης Τζιμέας (επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΠΑ, μεταδιδακτορικός ερευνητής), Δημήτρης Σταθόπουλος (μεταπτυχιακός φοιτητής ΕΚΠΑ), Δρ Σπύρος Βούλγαρης (Επιστ. Συνεργάτης διδακτορικός ερευνητής Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Γερμανός Πανεπιστημιακός Ποιός. Cvetanovic (Υποψήφιος διδακτοράς Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου) (Πράξ: 01/47/5, 6).Η πρόταση δεν εγκρίθηκε αλλά η συνεργασία συνεχίζεται και είναι σε εξέλιξη. Nikola Cvetanovic (Υποψήφιος διδακτοράς Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου) (Πράξ: 01/47/5, 6). Η πρόταση δεν εγκρίθηκε αλλά η συνεργασία συνεχίζεται και είναι σε εξέλιξη. Nikola Cvetanovic (Υποψήφιος διδακτοράς Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου) (Πράξ: 01/47/5, 6).Η πρόταση δεν εγκρίθηκε αλλά η συνεργασία συνεχίζεται και είναι σε εξέλιξη.
Συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Δρ Μ. Αυλωνίτης, Δρ Κώστας Χωριανόπουλος, Δρ Σπύρος Βούλγαρης , Γερμανός Ποιμενίδης) με θέμα, «Πρότυπο στοχαστικό μοντέλο για την ταυτοποίηση φασμάτων»
Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου (ομάδα καθ. J Puric) με θέμα «Εργαστηριακή προσομοίωση του περιβάλλοντος των θερμών αστέρων εκπομπής».
Συνεργασία με Φαρμακευτική Σχολή (ερευνητική ομάδα αναπλ καθηγ. Κώστα Δεμέντζου) με θέμα «Από το κλασικό στο κβαντικό φάρμακο»

Πολιτιστική Δραστηριότητα

 1. Επιστημονικός Σύμβουλος στο Ψυχολογικό Θρίλερ του Μάικλ Φρέιν « Κοπεγχάγη », Φεβρουάριος 2012. Φανταστική συζήτηση δύο διάσημων φυσικών, του Βέρνερ Χάιζενμπεργκ και του Νιλς Μπορ, η οποία έθεσε ερωτήματα γύρω από την πορεία της επιστήμης και της πολιτικής του αλλά και τη σχέση του. 20ο αιώνα. Σκηνοθεσία: Γ. Μαργαρίτης, Ερμήνευσαν : Ηρώ Μουκίου, Β. Ρίσβας, Θ. Αντωνιάδης, Μετάφραση: Αν. Δεκαβάλλα. Σκηνικά, Κοστούμια.: Δ. Κακριδάς
 2. Επιστημονικός Σύμβουλος στο « D . Ε . Α . Τ . H . Project »  (Dual Existence Assertive Theory Hoax), όπου η σύγχρονη φυσική συνάντησε την τέχνη. Ο Αργύρης Μπακιρτζής από τους Χειμερινούς Κολυμβητές -με τη φυσική του παρουσία- και ο αστροφυσικός  Μάνος Δανέζης  -με το ψηφιακό του είδωλο- πλαισίωσαν τους String Theory Ensemble και άλλους 8 συντελεστές, σε μια παράσταση με μουσική, βίντεο και αφήγηση, γύρω από την πλάνη των ανθρώπινων αισθήσεων και των αξιών της ανθρώπινης ζωής.. Ποιήματα, μουσική, ιστορικά και άλλα κείμενα , αποσπάσματα από εφημερίδες, σούφικα τραγούδια, διάλογοι από blogs στο ίντερνετ, τραγούδια των Χειμερινών Κολυμβητών και διάφορα άλλα κομμάτια, εμφανίστηκαν με προβολές από μικρά αποσπάσματα της ταινίας «Έβδομη Σφραγίδα» του Μπέργκμαν, της εκπομπής «Έτσι Βλέπω τον Κόσμο» (ΕΤ3) και πρωτότυπο υλικό. Αργύρης Μπακιρτζής (τραγουδι), Γιώργος Πατεράκης (πιάνο), Μαρία Πλουμή (λαούτο), Σταυρούλα Παυλίκου (τραγούδι, φλάουτο), Τίνα Ανδρικοπούλου (σοπράνο), Γιώργος Ματθαιακάκης (βαρύτονος), Θοδώρα Αθανασίου (ya’y’li tambour, τραγούδι) , Αντώνης Τσιοτσιόπουλος (αφηγητής),Γεράσιμος Παπαδόπουλος (ιεροψάλτης), Βάλια Μπλέσιου – Ειρήνη Τσιλαφάκη – Κίκα Αντωνάτου (karaoke girls), Βαγγέλης Αρίστου (βίντεο–υπότιτλοι). Μάιος 2013 – βίντεο
 3. Προβολή της συζήτησης των καθηγητών αστροφυσικής Μάνου Δανέζη και Στράτου Θεοδοσίου σχετικά με τα παράλληλα σύμπαντα πριν από την παράσταση  «Αστερισμοί»  του Νικ Πέιν, Θέατρο του Νέου Κόσμου. Το έργο θέτει ερωτήματα για τον ρόλο της τύχης και της ελευθερίας βούλησης στη ζωή των ανθρώπων και για τη γιορτή και τον πένθο της ύπαρξης. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλου , με τη Στεφανία Γουλιώτη και τον Μάκη Παπαδημητρίου. Βραβείο καλύτερου έργου 2012 εφημερίδας Evening Standard, Βραβείο Χάρολντ Πίντερ 2012.   Video-Part 1Video-Part 2 
 4. Ο Δρ. Ο Μάνος Δανέζης αποκάλυψε τα μυστικά του Χρόνου στην Έκθεση Ζωγραφικής του Χρίστου Λογαρίδη, «Ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα από τα χρώματα – ‘Ένα ταξίδι από τη Γη στο άπειρο και πάλι πίσω. Τι είναι ο χρόνος;” Ιανουάριος 2014-  Video
 5. Εισήγηση – Συζήτηση του Δρ. Μάνου Δανέζη με θέμα «Απεικονίζοντας τις ανθρώπινες ψευδαισθήσεις» στην Έκθεση Ζωγραφικής του Καλλιτέχνη Βασίλειου Αράπη με γενικό τίτλο « Ένα Αδιανόητο Σύμπαν », Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά, (Παλιό Ταχυδρομείο, Φίλωνος 29), Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014.
 6. Ομιλητής με θέμα : «Από το Υλικό Σύμπαν στο Σύμπαν της Νόησης» πριν τη θεατρική παράσταση « QED ή Τι απέδειξε ο κύριος Φάυνμαν» του Πήτερ Παρνέλ με τον Γιώργο Κοτανίδη ,  Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016, Θέατρο του Ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάννης».   
 7. Συμμετοχή στο ντοκιμαντέρ  « deadline »  του Μένιου Καραγιάννη. Προβλήθηκε με επίσημη συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Μάρτιος 2017.
 8. Ο Δρ. Ο Μάνος Δανέζης παρουσίασε το έργο του διεθνούς φήμης εικαστικού Δρ. Βασίλειου Αράπη στην ατομική έκθεση ζωγραφικής του καλλιτέχνη “ Γήινα και Υπερβατικά ”, Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, Contemporary Space Athens, @The European Center for Architecture Art Design and Urban Studies, Μητροπόλεως 74 στην Πλάκα
 9.  Ο Δρ. Ο Μάνος Δανέζης προλόγισε τη μοναδική κινηματογραφική προβολή των 4 πρώτων επεισοδίων της νέας σειράς του  National Geographic Genius . Τα επεισόδια ήταν αφιερωμένα στη ζωή και το έργο του Α. A. Einstein, Τετάρτη 31/05/2017, Κινηματογράφος Δαναός.
 10. Επιστημονικός συνεργάτης στο «Το Πείραμα» (Συμπαραγωγή Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τη View Master Films) Παρατηρώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά στη σκηνή. Μια οικογένεια ζει «εγκλωβισμένη» σε μια διάφανη σφαίρα. Έξω από αυτήν, ένας επιστήμονας, άλλοτε τους παρατηρεί φανερά κι άλλοτε χωρίς να τον αντιλαμβάνονται. Η συμπεριφορά των ατόμων εξαρτάται απόλυτα από το βλέμμα του. Όπως τα ηλεκτρόνια στο «πείραμα της διπλής σχισμής», αυτά τα «ανθρώπινα σωματίδια» αλλάζουν όταν γίνονται αντικείμενο παρατήρησης. Πόσο μεταβάλλεται η στάση τους; Ποια πτυχή του εαυτού τους προσπαθούν να κρύψουν και ποια να προβάλουν;Σενάριο: Ζέτη Φίτσιου Σκηνοθεσία: Ανδρέας Φλουράκης Πρωταγωνιστεί: Μυρτώ Αλικάκη, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Φαίη Ξυλά, Πέτρος Λαγούτης, Μενέλαος Χαζαράκης Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Τέλλας Χριστού/ Χριστοφορίδης Επιστημονικός συνεργάτης: Μάνος Δανέζης.
  «Το Πείραμα» ένα θεατρικό έργο που αγάπησα» « Είμαι ευτυχής που συνεργάζομαι με όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που μέσα σε μια ώρα παράστασης λένε τόσα πολλά και τόσο καθαρά όσα εγώ δεν θα μπορούσα να πω ούτε σε χρόνια. Η τέχνη πολλές φορές μπορεί να μιλήσει πιο πειστικά στους ανθρώπους από εμάς τους φυσικούς. Ένα θεατρικό έργο που θα ήθελα όλοι να δουν όχι μόνο με τα μάτια, αλλά με την ψυχή του παιδιού που κρύβουμε μέσα μας… Μάνος Δανέζης Νοέμβρης 2018»