ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ

 1. Stathopoulos, D., E., Lyratzi, E., Danezis, Antoniou, A., Tzimeas, D., 2017, Investigating the reasons of variability in Si IV and C IV Broad Absorption Line troughs of Quasars, EPJD, (accepted for publication).
 2. Tzimeas D.; Stathopoulos D., Danezis E., Lyratzi E.; Antoniou A. Some important notes on ASTA software: A new method of analysis of simple and complex emission and absorption spectral lines  2019/01 A&C….26…14T
 3. Stathopoulos, Danezis, E.; Lyratzi, E.; Antoniou, A.; Tzimeas, D., Multicomponent Analysis of the UV Si IV and C IV Broad Absorption Troughs in BALQSO Spectra: The Examples of J01225+1339 and J02287+0002, 2015 JApA. tmp. 65S
 4. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Stathopoulos, D.: A statistical study of C IV regions in 20 Oe-stars A, AdSpR, Special Issue: “Line Shapes in Astrophysics
 5. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Stathopoulos, D.: The structure of the Si IV region in Be stars: a study of Si IV spectral lines in Be 68 starss, 2012, JPhCS, 399, 2021
 6. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Antoniou, A., Dimitrijević, M. S., Stathopoulos, D.: THE COMPLEX BROAD ABSORPTION LINE PROFILES IN A SAMPLE OF QSO SPECTRA, 2011, BaltA, 20, 448
 7. Antoniou, A., Stathopoulos, D., Danezis, E., Lyratzi, E.: STUDYING THE UV MgII RESONANCE LINES IN 20 Be STARS, 2011, BaltA, 20, 572
 8. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Stathopoulos, D., Dimitrijević, M. S.: A STATISTICAL STUDY OF THE Si IV RESONANCE LINE PARAMETERS IN 19 Be STARS, 2011, BaltA, 20, 548
 9. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Antoniou, A., Dimitrijević, M. S., Stathopoulos, D.: Studying the complex BAL profiles in the BALQSOs spectra, 2010, JPhCS, 257, 2035
 10. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Antoniou, A., Dimitrijević, M. S., Stathopoulos, D.: Using The GR Model To Study The AGN Spectra, 2010, POBeo, 89, 348
 11. Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.: Interpreting the complex line profiles in the stellar spectra, 2009, NewAR, 53, 214
 12. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.: Kinematics of the broad absorption line region in QSOs: Rotation and random motion, 2009, NewAR, 53, 179
 13. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E., Stathopoulos, D.: A Study of the atmospheric structure of AX Mon (HD 45910), 2009, CoAst, 159, 119
 14. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: Kinematical parameters in the coronal and post-coronal regions of the Oe stars, 2008, POBeo, 84, 443, 2008, JPhCS, 133a, 2028, 24th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2008), August 25-29, 2008, Novi Sad, Serbia
 15. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.: DACs AND SACs PHENOMENA IN THE C IV EMITTING REGIONS OF QSOs, 2008, POBeo, 84, 483, 24th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2008), August 25-29, 2008, Novi Sad, Serbia
 16. Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Antoniou, A., Dimitrijević, M. S.: THE VERY BROAD LINES IN THE UV SPECTRA OF HOT EMISSION STARS – A POSSIBLE EXPLANATION, 2008, POBeo, 84, 463, 24th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2008), August 25-29, 2008, Novi Sad, Serbia
 17. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E., Stathopoulos, D.: A STUDY OF AX Mon (HD 45910) KINEMATICAL PARAMETERS OF THE Fe II DENSITY REGIONS, 2008, POBeo, 84, 455, 24th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2008), August 25-29, 2008, Novi Sad, Serbia
 18. Danezis, E., Nikolaidis D., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitriević, M. S., Antoniou, A., Theodosiou, E.: A NewModel for the Structure of the DACs and SACs Regions in the Oe and Be Stellar Atmospheres, 2007, PASJ, 59, 827
 19. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitijević, M. S. & Nikolaidis D. : The Complex Structure of the Mg II λ λ  2795.523, 2802.698 °A Regions of 64 Be Stars, PASJ, 59, 357
 20. Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis D., Stathopoulou, M., Theodosiou, E., Drakopoulos, C., Soulikias, A. Antoniou, A.: ON MODELLING SACs REGIONS IN EARLY TYPE ATMOSPHERES, 2003, POBeo, 76, 179
 21. Danezis, E., Antoniou, A., Lyratzi, E., Theodosiou, E., Stathopoulou, M.,Nikolaidis D., Drakopoulos, C., Soulikias, A., Koutroumanou, M.: THE COMPLEX CORONAL STRUCTURE OF THE Oe STAR HD 175754, 2003, POBeo, 76, 175
 22. Lyratzi, E., Danezis, E., Stathopoulou, M., Theodosiou, E., Nikolaidis D., Drakopoulos, C., Soulikias, A.: The complex structure of the Mg II regions of 40 BeV stars, 2003, POBeo, 76, 27
 23. Danezis, E., Nikolaidis, D., Lyratzi, Ε., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Kosionidis, A., Drakopoulos, C., Christou, G., Koutsouris P.: A NEW MODEL FOR THE STRUCTURE OF THE DACs REGIONS IN THE Oe AND Be STELLAR ATMOSPHERES, A NEW MODEL FOR THE STRUCTURE OF THE DACs REGIONS IN THE Oe AND Be STELLAR ATMOSPHERES, 2003, Ap&SS, 284, 1119
 24. Danezis, E., Antonopoulou, E., Theodossiou, E.: The UV Spectrum of the Binary System TY Pyx, 1993, Ap&SS, 200, 47
 25. Danezis, E., Antonopoulou, E., Theodossiou, E. & Mathioudakis, M.: The UV Spectrum of the Binary System TY Pyx, 1992, Ap&SS, 187, 307
 26. Theodossiou, E., Danezis, E.: The UV Spectrum of the Binary System TY Pyx, 1991, Ap&SS, 183, 91
 27. Laskarides, P. G., Danezis, E., Theodossiou E.: THE FAR UV SPECTRUM OF THE O41 (n) f STAR ζ PUPPIS, 1991, Ap&SS, 183, 67
 28. Danezis, E., Theodossiou, E., Laskarides, P. G.: THE FAR UV SPECTRUM OF THE Be STAR AX MONOCEROTIS, 1991, Ap&SS, 179, 111
 29. Laskarides, P. G., Theodossiou, E., Danezis, E.: The far UV spectrum of the O4V(f) star 9 Sagittarii,, 1991, Ap&SS, 179, 13
 30. Danezis, E., Theodossiou, E.: Τhe UV spectrum of the Be star 88 Herculis,, 1990, Ap&SS, 174, 49
 31. Danezis, E., Theodossiou, E.: The far UV spectrum of the Be star 88 Herculis,, 1988, A&AS, 72, 497
 32. Kontizas, M., Danezis, E., Kontizas, E.: Observed radii and structural parameters of clusters in SMC,, 1982, A&AS, 49, 1
 33. Δανέζης, E.: Συμβολή στη μελέτη των Be αστέρων – Το διπλό σύστημα του AX Mon, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1984
 34. Stathopoulos, E. Lyratzi, E. Danezis, A. Antoniou, D. Tzimeas, 2012, A Study of the C IV BALs in HiBALQSO Spectra, 26th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases.
 35. Antoniou, E. Danezis, E. Lyratzi, L. Č. Popović, M. S. Dimitrijević and D. Stathopoulos, 2012, THE STRUCTURE OF Si IV REGION IN Be STARS; A STUDY OF Si IV SPECTRAL LINES IN 68 Be STARS, 26th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases.
 36. Danezis, D. Stathopoulos, E. Lyratzi, L. Č. Popović, A. Antoniou, M. S. Dimitrijević, D. Tzimeas, 2013, Some new ideas to study the complex BAL profiles in the spectra of AGNs, 9th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics Banja Koviljaca, Serbia, May 13-17, 2013.
 37. Antoniou, E. Danezis, E. Lyratzi and D. Stathopoulos, 2013, A statistical study of C IV regions in 20 Oe-type stars, 9th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics Banja Koviljaca, Serbia, May 13-17, 2013
 38. Lyratzi, E. Danezis, D. Stathopoulos, L. Č. Popović, A. Antoniou, M. S. Dimitrijević, D. Tzimeas, 2013, Studying the complex BAL profiles of SIV in 30 BALQSOs spectra, 9th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics Banja Koviljaca, Serbia, May 13-17, 2013.
 39. Stathopoulos, E. Danezis, E. Lyratzi, L. Č. Popović, A. Antoniou, M. S. Dimitrijević, D. Tzimeas, 2013, Studying the complex BAL profiles of C IV in 30 BALQSO spectra, 9th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics Banja Koviljaca, Serbia, May 13-17, 2013.
 40. Stathopoulos, E. Danezis, E. Lyratzi, A. Antoniou, LC. Popović, D. Tzimeas, M. S. Dimitrijević, Studying the complex absorption profiles of Si IV in 21 HiBALQSO spectra, 2014, JPhCS, 565a2020S.
 41. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.:Ways of creation of DACs and SACs in the spectra of PG 0946+301 and PG 1254+047, 2010, ASPC, 424, 308
 42. Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.: Investigating DACs/SACs Phenomena in Hot Emission Stars and Quasars, 2010, ASPC, 424, 305
 43. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Stathopoulos, D.: A New Approach of the GR Model, 2010, ASPC, 424, 187
 44. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A., Stathopoulos, D.: Kinematic properties of the Broad Absorption Line Regions in the spectra of quasars, 2010, MSAIS, 15, 161
 45. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E.: Studying the location of SACs and DACs regions in the environment of hot emission stars, 2010, MSAIS, 15, 138
 46. Danezis, E., Lyratzi, E., Antoniou, A., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.:Studying the complex spectral line profiles in the spectra of hot emission stars and quasars, 2010, MSAIS, 15, 13
 47. Danezis, E., Lyratzi, E.: 1st workshop: Astrophysical winds and disks – Similar phenomena in stars and quasars, 2010, MSAIS, 15, 6
 48. Lyratzi, E., Danezis, E., Nikolaidis D., Popović, L. Č., Dimitijević, M. S., Theodosiou, E., Antoniou, A.: A new modeling approach for DACs and SACs regions in the atmospheres of hot emission stars, 2005, MSAIS, 7, 114
 49. Danezis, E., Nikolaidis D., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitijević, M. S., Theodosiou, E., Antoniou, A.: A new modeling approach for DACs and SACs regions in the atmospheres of hot emission stars, 2005, MSAIS, 7, 107
 50. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.: DACs and SACs in the UV Spectrum of the Quasar PG 0946+301, 2008, AIPC, 1058, 323, 19th International Conference on Spectral Line Shapes, (19 ICSLS), June 15 – 20, 2008, Valladolid, Spain
 51. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.: Kinematics of Broad Absorption Line Regions of PG 1254+047, 2008, AIPC, 1058, 320, 19th International Conference on Spectral Line Shapes, (19 ICSLS), June 15 – 20, 2008, Valladolid, Spain
 52. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodosiou, E., Katsavrias, G.: A Study of the Structure of Different Ionization Potential Regions in the Atmosphere of AX Mon (HD 45910), 2008, AIPC, 1058, 317, 19th International Conference on Spectral Line Shapes, (19 ICSLS), June 15 – 20, 2008, Valladolid, Spain
 53. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodosiou, E., Stathopoulos, D.: AX Mon (HD 45910) Kinematical Parameters in the Fe II Spectral Lines as a Function of the Excitation Potential2008, AIPC, 1058, 314, 19th International Conference on Spectral Line Shapes, (19 ICSLS), June 15 – 20, 2008, Valladolid, Spain
 54. Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č. & Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.: Similarity Between DACs/SACs Phenomena in Hot Emission Stars and Quasars Absorption Lines2008, AIPC, 1058, 305, 19th International Conference on Spectral Line Shapes, (19 ICSLS), June 15 – 20, 2008, Valladolid, Spain
 55. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: Investigation of the post coronal density regions of Oe stars, through the N V UV resonance lines2007, AIPC, 938, 210, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), June 2007, Sremski Karlovci, Serbia
 56. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.:AX Mon (HD 45910) Kinematical Parameters in the Fe II Spectral Lines as a Function of the Excitation Potential2007, AIPC, 938, 206, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), June 2007, Sremski Karlovci, Serbia
 57. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: Long Term Variability of the Coronal and Post-Coronal Regions of the Oe Star HD 149757 (zeta Oph)2007, AIPC, 938, 198, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), June 2007, Sremski Karlovci, Serbia
 58. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: A Statistical Study of Physical Parameters of the C IV Density Regions in 20 Oe Stars, June 2007, Sremski Karlovci, Serbia
 59. Lyratzi, E., Danezis, E., Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., Nikolaidis, D., Antoniou, A.: The Evolution Of Some Physical Parameters In The DACs/SACs Regions In Be Stellar Atmospheres2007, AIPC, 938, 176, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), June 2007, Sremski Karlovci, Serbia
 60. Danezis, E., Antoniou, A., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Nikolaidis, D.: The DACs and SACs Effects From Stars to Quasars. Some First General Notice2007, AIPC, 938, 119, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), June 2007, Sremski Karlovci, Serbia.
 61. Chatzichristou, E. T., Danezis, E., Popović, L. Č., Lyratzi, E., Dimitrijević, M. S.: Studying the complex absorption and emission lines in AGN spectra, 2007, AIPC, 938, 65, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), June 2007, Sremski Karlovci, Serbia
 62. Lyratzi, E., Danezis, E., Antoniou, A., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: The complex structure of the Si IV 1393.755, 1402.77 A regions of 68 Be-type stars, 2007, uasb.conf, 137
 63. Danezis, E., Antoniou A., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E.: Long term variability of the coronal and post – coronal C IV region of the Oe star HD 93521, 2007, uasb.conf, 113
 64. Danezis, E., Popović, L. Č., Lyratzi, E., Dimitrijević, M. S.: The peculiar absorption and emission phenomena from stars to quasars,2006, AIPC, 876, 373, 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), 2006, August 28 – September 1, Kopaonik, Serbia (Προσκεκλημένη ομιλία)
 65. Nikolaidis, D., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou. A., Theodossiou, E.: A New Approach For DACs And SACs Phenomena In The Atmospheres Of Hot Emission Stars2006, IAUJD, 4E, 112007, uasb.conf, 107, XXVIth IAU General Assembly, 2006, August 14-25, Prague, Czech Republic
 66. Lyratzi, E., Danezis, E., Antoniou, A., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: The complex structure of the Si IV λλ 1393.755, 1402.77 ºA regions of 68 Be-type stars2006, IAUJD, 4E, 10,2007, uasb.conf, 137, XXVIth IAU General Assembly, 2006, August 14-25, Prague, Czech Republic
 67. Lyratzi, E., Danezis, E., Antoniou, A., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: Study of Hα regions in 120 Be-type stars, 2006, IAUJD, 4E, 92007, uasb.conf, 131, XXVIth IAU General Assembly, 2006, August 14-25, Prague, Czech Republic
 68. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: Hyper ionisation phenomena in the N V region in 20 Oe stars2006, IAUJD, 4E, 72007, uasb.conf, 155, XXVIth IAU General Assembly, 2006, August 14-25, Prague, Czech Republic
 69. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: Hyper ionisation phenomena in the N V region in 20 Oe stars2006, IAUJD, 4E, 62007, uasb.conf, 149, XXVIth IAU General Assembly, 2006, August 14-25, Prague, Czech Republic
 70. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: Hyper ionisation phenomena in the C IV region in 20 Oe stars2006, IAUJD, 4E, 52007, uasb.conf, 143, XXVIth IAU General Assembly, 2006, August 14-25, Prague, Czech Republic
 71. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: Long term variability of the coronal and post – coronal C IV region of the Oe star HD 935212006, IAUJD, 4E, 4, XXVIth IAU General Assembly, 2006, August 14-25, Prague, Czech Republic
 72. Lyratzi, E., Danezis, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Stathopoulou, M., Theodossiou, E.: A New Approach For The Structure Of Ha Regions In 120 Be-type Stars2006, AIPC, 848, 402, RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS: 7th International Conference of the Hellenic Astronomical Society, September 2005, Kefallinia Island, Greece
 73. Danezis, E., Nikolaidis, D., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E., Antoniou, A.: A New Modeling Approach For DACs And SACs Regions In The Atmospheres Of Hot Emissions Stars2006, AIPC, 848, 380, RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS: 7th International Conference of the Hellenic Astronomical Society, September 2005, Kefallinia Island, Greece
 74. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E.: Long Term Variability of the Radial Velocities in the Coronal and Post-coronal Regions of the Oe Star HD 935212006, AIPC, 848, 370, RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS: 7th International Conference of the Hellenic Astronomical Society, September 2005, Kefallinia Island, Greece
 75. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Mediavilla, E., Danezis, E., Lyratzi, E., Bon, E., Ilic, D., Jovanovic, P., Theodossiou, E. & Dacic, M.: Some spectroscopic methods for astrophysical plasma research,2004, AIPC, 740, 497, 22nd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2004), 2004, August, 23 – 27, National Park “TARA”, Serbia and Montenegro. (Προσκεκλημένη ομιλία)
 76. Lyratzi, Ε., Danezis, E.: SACs and DACs phenomena in the atmospheres of hot emission stars, 2004, AIPC, 740, 458, 22nd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2004), 2004, August, 23 – 27, National Park “TARA”, Serbia and Montenegro.
 77. Danezis, E., Koutroumanou, M., Lyratzi, Ε., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Drakopoulos, C., Soulikias, A.: Discontinuous structure of SiIV regions in the Oe star’s λ Orionis atmosphere, 2004, hell.conf, 117, 6th Astronomical Conference of the Hellenic Astronomical Society, September 2005, Athens, Greece
 78. Lyratzi, Ε., Danezis, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Drakopoulos, C., Soulikias, A., Koutroumanou, M.:Discontinuous phenomena in SiIV regions of BeV stars,2004, hell.conf, 116L, 6th Astronomical Conference of the Hellenic Astronomical Society, September 2005, Athens, Greece
 79. Danezis, E., Antoniou, A., Lyratzi, Ε., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Nikolaidis, D., Drakopoulos, C., Soulikias, A., Koutroumanou, M.: The complex structure of hyperionization regions of the Oe star HD 1757542004, hell.conf, 116D, 6th Astronomical Conference of the Hellenic Astronomical Society, September 2005, Athens, Greece
 80. Lyratzi, Ε., Danezis, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Drakopoulos, C., Soulikias, A., Koutroumanou, M.:Discontinuous phenomena in MgII regions of BeV stars,2004, hell.conf, 115L, 6th Astronomical Conference of the Hellenic Astronomical Society, September 2005, Athens, Greece
 81. Danezis, E., Lyratzi, Ε., Nikolaidis, D., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Drakopoulos, C., Soulikias, A.: Discontinuous structures in early type stars’ atmospheres, 2004, hell.conf, 115D, 6th Astronomical Conference of the Hellenic Astronomical Society, September 2005, Athens, Greece
 82. Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaides, D., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Christou, G., Drakopoulos, C., Kosionidies, A., Soulikias, A.:Applications of a New Model of Density Layers of Matter in the Expanding Gaseous Envelope of Oe and Be Stars, 2003, IAUS, 210P, E29, 210th Symposium of the International Astronomical Union, June 2002, Uppsala, Sweden
 83. Danezis, E., Nikolaides, D., Lyratzi, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Kosionidies, A., Drakopoulos, C., Christou, G., Koutsouris, P.: A new model of density layers of matter to the expanding gaseous envelope of Oe and Be stars, 2003, IAUS, 210P, E3, 210th Symposium of the International Astronomical Union, June 2002, Uppsala, Sweden
 84. Lyratzi, E., Danezis, E., Nikolaidis, D., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Drakopoulos, Ch., Bourma, P.: Application of a new model of density shells of matter to the expanding gaseous envelope of the star HD 45910 (AXMon) , 2001, hell.confE, 67, 5th Hellenic Astronomical Conference, September 2001, Crete, Greece
 85. Danezis, E., Nikolaides, D., Lyratzi, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Kyriakopoulou, A., Christou, G., Kossionides, A., Drakopoulos, C.: The complex structure of the expanding gaseous envelope of the star HD 164794 (9Sagittarii), 2001, hell.confE, 66, 5th Hellenic Astronomical Conference, September 2001, Crete, Greece
 86. Danezis, E., Lyratzi, E., Theodossiou, E., Nikolaidis, D., Stathopoulou, M., Kiriakopoulou, A., Ghristou, G., Drakopoulos, Ch.: Application of a new model of density shells of matter to the expanding gaseous envelope of the star HD 1757542001, hell.confE, 65, 5th Hellenic Astronomical Conference, September 2001, Crete, Greece
 87. Danezis, E., Nikolaidis, D., Lyratzi, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Kosionidis, Α., Drakopoulos, Ch., Soulikias, A.: Phenomena of hyperionization and emission in the gaseous envelope of the star λ Orionis2001, hell.confE, 64, 5th Hellenic Astronomical Conference, September 2001, Crete, Greece
 88. Danezis, E., Christou, G., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Nikolaidis, D., Lyratzi, E., Drakopoulos, Ch., Bourma, E., Soulikias, A.: Phenomena of hyperionization and emission in the gaseous envelope of the star HD 66811 (ζ Puppis), 2001, hell.confE, 63, 5th Hellenic Astronomical Conference, September 2001, Crete, Greece
 89. Danezis E., Kiriakopoulou A., Nikolaidis D., Theodossiou E., Stathopoulou M., Lyratzi E., Ghristou G., Kosionidis A.: A final consideration of the developing velocity fields in the gaseous envelope of the star HD 50138, 2001, hell.confE, 62, 5th Hellenic Astronomical Conference, September 2001, Crete, Greece
 90. Theodossiou, E., Laskarides, P.G., Stathopoulou, E., Danezis, E., Grammenos, Th.: A study of the superionized spectral lines of the star HD 36861, 1997, jena.confE, 165, Joint European and National Astronomical Meeting, JENAM-97, 6th European and 3rd Hellenic Astronomical Conference, July 2-5, 1997, Thessaloniki, Greece
 91. Stathopoulou, Μ., Danezis, E., Theodossiou, E., Grammenos, Th., Soulikias, A.: A study of the superionized spectral lines of the star HD 152408, 1997, jena.confE, 164, Joint European and National Astronomical Meeting, JENAM-97, 6th European and 3rd Hellenic Astronomical Conference, July 2-5, 1997, Thessaloniki, Greece
 92. Stathopoulou, M., Danezis, E., Theodossiou, E., Grammenos, Th., Soulikias, A.: A study of the superionized spectral lines of the star HD 164794, 1997, jena.confE, 121, Joint European and National Astronomical Meeting, JENAM-97, 6th European and 3rd Hellenic Astronomical Conference, July 2-5, 1997, Thessaloniki, Greece
 93. Danezis, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Grammenos, Th., Kosionidis, A.: A study of the superionized spectral lines of the star HD 66811, 1997, jena.confE, 120, Joint European and National Astronomical Meeting, JENAM-97, 6th European and 3rd Hellenic Astronomical Conference, July 2-5, 1997, Thessaloniki, Greece
 94. Stathopoulou, M., Danezis, E., Laskarides, P. G., Theodossiou, E.: The UV Spectrum of HD 175754, 1996, hell.conf, 212, Proceedings of the 2nd Hellenic Astronomical Conference, June 29-July 1, 1995 Thessaloniki, Greece
 95. Danezis, E., Theodossiou, E., Laskarides, P. G.: A first approach to the shell structure of Be binary stars, 1996, hell.conf, 195, Proceedings of the 2nd Hellenic Astronomical Conference, June 29-July 1, 1995 Thessaloniki, Greece
 96. Danezis, E. Antonopoulou, E., Mathioudakis, M., Theodossiou, E.: The UV spectrum of the RS VCn binary SZ PSc, 1992, LNP, 397, 273, Surface Inhomogeneities on Late-Type Stars, Proceedings of a Colloqium Held at Armagh Observatory, Northern Ireland 24-27 July 1990
 97. Danezis, E.: The Far UV Spectrum of Binary System Ax Mon, (Physics of Be stars, Cambridge University Press), 1987, pbes.coll, 445, Proceedings of IAU Colloq. 92, August 1986, University of Colorado, Boulder
 98. Δανέζης, Ε.: 14ο Πανελληνίο Συνεδρίο Φυσικής στα Καμένα Βούρλα, 19 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2012, προσκεκλημένη ομιλία με θέμα: «Μελετώντας τα φάσματα αστέρων και quasars»
 99. Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.:DACs/SACs phenomena in astrophysical spectra, Joint European and National Astronomical Meeting (JENAM 2008), September 8-12, 2008, Vienna, Austria
 100. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.:An analysis of C IV and Si IV lines in the spectra of the quasars PG 0946+301 and PG 1254+047, Joint European and National Astronomical Meeting (JENAM 2008), September 8-12, 2008, Vienna, Austria
 101. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Katsavrias, G.: The structure of atmospherical layers of AX Mon (HD 45910), Joint European and National Astronomical Meeting (JENAM 2008), September 8-12, 2008, Vienna, Austria
 102. Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: The SACs Broadening, 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2006), August 28 – September 1, 2006, Kopaonik, Serbia
 103. Lyratzi, E., Danezis, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E.: The Photospheric And The Respective Si IV Regions’ Rotational Velocities In 27 Be Stars, 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), August 28 – September 1, 2006, Kopaonik, Serbia
 104. Nikolaidis, D., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Antoniou, A. Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E.: A Study Of DACs And SACs Regions In The Atmospheres Of Hot Emissions Stars, 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), August 28 – September 1, 2006, Kopaonik, Serbia
 105. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E.: The Photospheric And The Respective C IV Regions’ Rotational Velocities In 20 Oe Stars, 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), August 28 – September 1, 2006, Kopaonik, Serbia
 106. Lyratzi, Ε., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Nikolaidis, D., Soulikias, A., Antoniou, A., Stathopoulou, M.: The complex structure of the SiIV λλ73, 1402.73 A regions of 57 BeV stars, JENAM 2004, September, 13-17, 2004, Granada, Spain
 107. Danezis, E., Antoniou, A., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Lyratzi, Ε., Nikolaidis, D., Soulikias, A., Theodossiou, E.: Satellite Absorption Components of the UV spectral lines SiIV, CIV, NV, and NIV in the atmosphere of the Oe star HD 175754, JENAM 2004, September, 13-17, 2004, Granada, Spain
 108. Danezis, E., Lyratzi, Ε., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Christou, G., Soulikias, A., Antoniou, A.: Satellite Absorption Components of the UV spectral lines SiIV, CIV, NV, and NIV in the atmosphere of the Oe star HD 66811 (ζPup), JENAM 2004, September, 13-17, 2004, Granada, Spain
 109. Lyratzi, Ε., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Nikolaidis, D., Thiedossiou, E., Soulikias, A., Antoniou, A.: The complex structure of the MgII λλ 2795.523, 2802.698 Å regions of 64 Be stars, 17thInternational Conference on Spectral Line Shapes (17th ICSLS), June 21-25, 2004, Paris, France
 110. Lyratzi, Ε., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Nikolaidis, D., Theiodossiou, E., Soulikias, A., Antoniou, A.:The complex structure of the SiIV λλ 1393.755, 1402.73 Å regions of 42 BeV, 17th International Conference on Spectral Line Shapes (17th ICSLS), June 21-25, 2004, Paris, France
 111. Popović, L. Č., Danezis, E., Lyratzi,E., Dimitrijević, M. S., Theodossiou E.: A model for the Broad Absorption Line Region in BAL-QSOs,The conference of Euro-asian astronomical society, Russian Astronomical conference, July, 2 – 10, 2004, Moscow, Russia
 112. Danezis, E., Lyratzi, Ε., Nikolaidis, D., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Drakopoulos, C., Soulikias, A.: SACs phenomena in early type stars,JENAM 2003, August 25 – 31, 2003 Budapest, Hungary.
 113. Lyratzi, Ε., Danezis, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Drakopoulos, C., Soulikias, A, Koutroumanou, M.: SACs phenomena in MgII regions of 40 BeV stars, JENAM 2003, August 25 – 31, 2003 Budapest, Hungary
 114. Lyratzi, Ε., Danezis, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Nikolaidis, D.,Antoniou, A., Drakopoulos, C., Soulikias, A., Koutroumanou, M.: SACs phenomena in SiIV regions of 42 BeV stars, JENAM 2003, August 25 – 31, 2003 Budapest, Hungary
 115. Danezis, E., Antoniou, A., Lyratzi, Ε., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Nikolaidis, D., Drakopoulos, C., Soulikias, A., Koutroumanou, M.: The complex structure of hyperionization regions of the Oe star HD 175754, JENAM 2003, August 25 – 31, 2003 Budapest, Hungary
 116. Danezis, E., Koutroumanou, M., Lyratzi, Ε., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Drakopoulos, C., Soulikias, A.: The complex structure of SiIV regions of the Oe star λ Orionis, JENAM 2003, August 25 – 31, 2003 Budapest, Hungary
 117. Lyratzi E., Danezis E., Nikolaidis D., Theodossiou E., Stathopoulou M., Drakopoulos C., Soulikias A., Koutsouris P.: The complex structure of the expanding gaseous envelope of the Be star HD45910 (AX Mon), 210th Symposium of the International Astronomical Union, June 2002, Uppsala, Sweden
 118. Lyratzi E., Danezis E., Nikolaides D., Theodossiou E., Stathopoulou M., Kyriakopoulou A., Soulikias A.: The complex structure of Ha region in the gaseous envelope of Be V stars, 210th Symposium of the International Astronomical Union, June 2002, Uppsala, Sweden
 119. Danezis E., Lyratzi E., Nikolaides D., Theodossiou E., Stathopoulou M., Christou G., Soulikias A.:The complex structure of MgII region in the gaseous envelope of Be V stars, 210th Symposium of the International Astronomical Union, June 2002, Uppsala, Sweden
 120. Danezis E., Lyratzi E., Christou G., Theodossiou E., Stathopoulou M., Nikolaides D., Kyriakopoulou A.: Hyperionisation and emission phenomena in the coronal an post-coronal region of the moving atmosphere of the Oe star HD66811 (ζPup), 210th Symposium of the International Astronomical Union, June 2002, Uppsala, Sweden
 121. Danezis E., Nikolaidis D., Theodossiou E., Kosionidis A., Stathopoulou M., Lyratzi V., Draakopoulos C., Bourma P.: A simple model for the complex structure of moving atmospheric shells in Oe and Be stars. The example of HD 36861, some first conclusions,JENAM 2000, May 29-June 3, 2000 Moscow, Russia
 122. Danezis E., Nikolaidis D., Theodossiou E., Kosionidis A., Stathopoulou M., Lyratzi V., Drakopoulos C., Bourma P.: A simple model for the complex structure of moving atmospheric shells in Oe and Be stars. The example of HD 66811, some first conclusions,JENAM 2000, May 29-June 3, 2000 Moscow, Russia
 123. Danezis E., Nikolaidis D., Theodossiou E., Kosionidis A., Stathopoulou M., Lyratzi V., Drakopoulos C., Bourma P.: A simple model for the complex structure of moving atmospheric shells in Oe and Be stars. The example of HD 152408, some first conclusions,JENAM 2000, May 29-June 3, 2000 Moscow, Russia
 124. Danezis E., Nikolaidis D., Theodossiou E., Stathopoulou M., Grammenos Th., Kosionidis A.: A simple model for the complex structure of moving atmospheric shells in Oe and Be stars, Proceedings of the 4th Hellenic Astronomical Conference, Hellenic Astronomical Union, Samos, September 1999
 125. Danezis, A. Kyriakopoulou, D. Nikolaides, E. Theodossiou, M. Stathopoulou, E. Lyratzi and A. Kossionides: “A final consideration of the developing velocity fields in the gaseous envelope of the star HD 50138”. Proceedings of the 5thHELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece..
 126. Danezis, E., Nikolaides, D., Theodossiou, E. Stathopoulou, M., Kosionidis, A.: Satellite spectral components and moving shells in the atmospheres of early type stars (The example of HD 175754). Proceedings of the 65th Czech and the 7th European Joint Conference, JENAM ’98. Prague, Czech Republic, September 1998
 127. Theodossiou, E. Laskarides, P. G., Danezis, E.: The UV spectrum of λ Orionis, Proceedings of the 6th Hellenic Physics Conference. Komotini, 1993
 128. Laskarides, P. G., Danezis, E., Theodossiou, E.: A study of the shell structure of the binary system AX Monocerotis, Proceedings of the 6th Hellenic Physics Conference. Komotini, 1993
 129. Laskarides, P. G, Theodossiou, E., Danezis, E.: The far UV spectrum of AX Monocerotis.Proceedings 1st Panhellenic Astronomical Meeting, Athens, 21-23 September 1993l
 130. Kontizas, M., Kontizas E., Danezis E.: Stars Counts on clusters of SMC, Comptes rendus sur les journees de Strasbourg 4eme reunion, Strasbourg 19824
 131. Danezis at all: “The SACs Broadening”, 2006, AIPC , 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), 2006, August 28 – September 1, Kopaonik, Serbia (poster paper)
 132. Lyratzi, E. at all “The Photospheric And The Respective Si IV Regions’ Rotational Velocities In 27 Be Stars2006, AIPC , 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), 2006, August 28 – September 1, Kopaonik, Serbia (poster paper).
 133. Nikolaidis, D., Danezis at al: “A Study Of DACs And SACs Regions In The Atmospheres Of Hot Emissions Stars2006, AIPC , 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), 2006, August 28 – September 1, Kopaonik, Serbia  (poster paper).
 134. Antoniou, A., Danezis, E. at all: The Photospheric And The Respective C IV Regions’ Rotational Velocities In 20 Oe Stars, 2006, AIPC, 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), 2006, August 28 – September 1, Kopaonik, Serbia (poster paper).
 135. Danezis, D. Nikolaidis, E. Lyratzi, L. C . Popovic´, M. S. Dimitrijevic´, E.Theodossiou1, and A. Antoniou: A new modeling approach for DACs and SACs regions in the atmospheres of hot emission stars, “Memorie della Sosieta Astronomica Italiana  Journal of the Italian Astronomical Society, Supplement Vol.15-2010, ISSN: 1824-0178”
 136. Lyratzi, E. Danezis, D. Nikolaidis, L. Cˇ. Popovic´, M. S. Dimitrijevic´, E.Theodossiou and A. Antoniou: A new approach for the structure of H regions in 120 Be-type stars, “Memorie della Sosieta Astronomica Italiana  Journal of the Italian Astronomical Society, Supplement Vol.15-2010, ISSN: 1824-0178”
 137. Danezis, L. Č. Popović, E. Lyratzi, M. S. Dimitrijević: The Peculiar Absorption And Emission Phenomena From Stars To Quasars, 2006_AIPC_876_373 (poster paper)
 138. Lyratzi, E., Danezis, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.and  Theodossiou, E.: The Photospheric And The Respective Si IV Regions’ Rotational Velocities In 27 Be Stars”,_2006_SPIG (poster paper)
 139. Emmanouel Danezis, Antonis Antoniou, Evaggelia Lyratzi, Luka Popovic, Milan S. Dimitrijevic and Dimitris Nikolaidis: “The DACs and SACs Effects From Stars toQuasars. Some First General Notices” 2007_AIPC_938_119 (poster paper)
 140. Evaggelia Lyratzi, Emmanouel Danezis, Milan S. Dimitrijevi, Popovic, Dimitris Nikolaidis and Antonis Antoniou: The Evolution of Some Physical Parameters in the DACs/SACs Regions in Be Stellar Atmospheres, 2007_AIPC_938_176 (poster paper)
 141. Antonis Antoniou, Emmanouel Danezis, Evaggelia Lyratzi, Dimitris Nikolaidis, Luka Popovcic and Milan S. Dimitrijevic: A Statistical Study of Physical Parameters of the C IV Density Regions in 20 Oe Stars, 2007_AIPC_938_194 (poster paper)
 142. Antonis Antoniou, Emmanouel Danezis, Evaggelia Lyratzi, Dimitris Nikolaidis, Luka Popovic and Milan S. Dimitrijevic: Long Term Variability of the Coronal and Post-Coronal Regions of the Oe Star HD 149757 (zeta Oph), 2007_AIPC_938_198 (poster paper)
 143. Antonis Antoniou, Emmanouel Danezis, Evaggelia Lyratzi Dimitris Nikolaidis, Luka Popovic and Milan S. Dimitrijevic: “The N IV Density Regions in the Spectra of 20 Oe Stars” 2007_AIPC_938_206 (poster paper)
 144. Antonis Antoniou, Emmanouel Danezis, Evaggelia Lyratzi Dimitris Nikolaidis, Luka Popovic and Milan S. Dimitrijevic: “Investigation of the Post-Coronal Density Regions of Oe Stars, with the N V UV Resonance Lines”, 2007_AIPC_938_210 (poster paper)