ΠΑΙΔΕΙΑ

 1. Ε. Δανέζης: “Εκπαιδευτική παρακμή. Η Ελληνική κακοδαιμονία”, εφημερίδα Επικαιρότητα, Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 1990.
 2. Ε. Δανέζης: “Η Εκπαιδευτική παρακμή. Η ρίζα του προβλήματος, εφημερίδα Επικαιρότητα, Παρασκευή 31 Αυγούστου 1990.
 3. Ε. Δανέζης: “Ανωτάτη Παιδεία: Λίγο πριν τη σύγκρουση”, εφημερίδα Επενδυτής, 19 Δεκεμβρίου 1998.
 4. Ε. Δανέζης: “Συμβούλιο Χάραξης Εθνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής”, εφημερίδα Νέος Λόγος, Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 1999.
 5. Ε. Δανέζης: “Το Σχολείο Χθες και Σήμερα”, εφημερίδα Νέος Λόγος, Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 1999.
 6. Ε. Δανέζης: “Το πρόβλημα της Επετηρίδας των εκπαιδευτικών”, εφημερίδα Βραδυνή της Κυριακής, 16 Ιουλίου 2000.
 7. Ε. Δανέζης: “Συμβούλιο Χάραξης Εθνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής“, εφημερίδα Βραδυνή της Κυριακής, 23 Ιουλίου 2000.
 8. Ε. Δανέζης: “Η εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα”, εφημερίδα Βραδυνή της Κυριακής, 20 Αυγούστου 2000.
 9. Ε. Δανέζης: “Tο σχολείο χθες, σήμερα…αύριο“, εφημερίδα Βραδυνή της Κυριακής, 6 Αυγούστου 2000.
 10. Ε. Δανέζης: “Tο Eλληνικό εκπαιδευτικό πρόβλημα”, εφημερίδα Βραδυνή της Κυριακής, 13 Αυγούστου 2000.
 11. Ε. Δανέζης: “Παιδεία και Κοινωνική Εμπειρία“, εφημερίδα Βραδυνή της Κυριακής, 27 Αυγούστου 2000.
 12. Ε. Δανέζης: “Παιδεία και Κοινωνική Εμπειρία“, εφημερίδα Βραδυνή της Κυριακής, 1 Οκτωβρίου 2000.
 13. Ε. Δανέζης: “Περιβαλλοντική-Κοινωνική Εκπαίδευση Ι“, εφημερίδα Βραδυνή της Κυριακής, 26 Νοεμβρίου 2000.
 14. Ε. Δανέζης: “Περιβαλλοντική – Κοινωνική Εκπαίδευση Οργάνωση και πηγές“, εφημερίδα Βραδυνή της Κυριακής, 3 Δεκεμβρίου 2000.
 15. Ε. Δανέζης: “Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις“, εφημερίδα Βραδυνή της Κυριακής, 10 Δεκεμβρίου 2000.
 16. Ε. Δανέζης:”Κυβερνητικές εκπαιδευτικές προκλήσεις“, εφημερίδα Βραδυνή της Κυριακής, 17 Δεκεμβρίου 2000.
 17. Ε. Δανέζης: “Πανεπιστήμιο και Δημοκρατία”, Αποδέκτες: Υπουργείο Παιδείας και Σύνοδος των Πρυτάνεων 2009
 18. Ε. Δανέζης: “Προτάσεις βελτίωσης του σχεδίου νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση”, Αποδέκτες: Υπουργείο Παιδείας και Σύνοδος των Πρυτάνεων 15 Ιουλίου 2011
 19. Ε. Δανέζης: “Ανώτατη Παιδεία: Λίγο πριν τη σύγκρουση” 14 Νοεμβρίου 2014
 20. Ε. Δανέζης: “Τα προβλήματα της διοίκησης των Πανεπιστημίων” 15 Μαΐου 2015
 21. Μ. Δανέζης: «Προτάσεις για τη δομή της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Το κείμενο στάλθηκε στο Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία στις 4 Ιανουαρίου 2016. Το πλήρες κείμενο μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στα κατατεθέντα κείμενα – προτάσεις για τον Εθνικό διάλογο για την Παιδεία  https://goo.gl/ojd9WY 
 22. Μ. Δανέζης: «Προτάσεις για τη δομή της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στην ιστοσελίδα της «Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την επιστήμη και την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ)» στην υποσελίδα «οι απόψεις/οι προτάσεις/οι δημοσιεύσεις»2017
 23. Μ. Δανέζης: Σκέψεις για το Σχολείο του Αύριο – – Για μια Παιδεία Νέων Οριζόντων στην ιστοσελίδα της «Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την επιστήμη και την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ)» στην υποσελίδα «οι απόψεις/οι προτάσεις/οι δημοσιεύσεις» 2017