Το Βασικό Αίτιο της Πολιτισμικής μας Κατάρρευσης

Ο Νόμος είναι προϊόν ανθρώπων  ενώ η Δικαιοσύνη και η Ηθική πανανθρώπινες πολιτισμικές αξίες. Η Δικαιοσύνη  και η Ηθική καθορίζουν  την ποιότητα των νόμων και όχι το αντίθετο. Μια Κοινωνία η οποία έχει αποδεχθεί ότι μπορεί ένας νόμος να μην είναι δίκαιος και ηθικός είναι μια κοινωνία σε κατάρρευση
Previous Post Next Post

You Might Also Like