Ας μην βιάζουμε τα Μαθηματικά στο βωμό “φιλοσοφικών” και “θεολογικών” δογμάτων

Επειδή έχουν διατυπωθεί πολλά ερωτήματα για την “φύση” της μαθηματικής έννοιας της “διάστασης” επαναδιατυπώνω μια “πολύ γνωστή” στα μαθηματικά “θέση”:
Στα μαθηματικά όλες οι διαστάσεις είναι ισοδύναμες και ομοειδείς. Ως εκ τούτου αν για κάποιο λόγο πρέπει να τις μετρήσουμε, η μονάδα που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι η ίδια. Αυτό σημαίνει ότι η τέταρτη διάσταση, όπως η πέμπτη ή η τρίτη μετριούνται με την ίδια μονάδα.
 Αν για κάποιο λόγο μετράμε κάποιες  διαστάσεις με κάποια μονάδα π.χ το cm και κάποια άλλη με κάποια άλλη μονάδα πχ το sec αυτό σημαίνει ότι συμβαίνει κάτι από τα επόμενα:
  1. Οι δύο μονάδες cm και sec είναι ομοειδείς μονάδες και δεν το καταλαβαίνουμε
  2. Το γεγονός που μετράμε με την διαφορετική μονάδα μέτρησης (πχ sec) δεν έχει καμιά σχέση με την έννοια της διάστασης αλλά μετράει ένα δευτερογενές γεγονός που προκύπτει από την έννοια της διάστασης.

 

Previous Post Next Post

You Might Also Like