(Σύμφωνα με την αξιολόγηση της βάσης δεδομένων Smithsonian/NASAAstrophysicsDataSystem (ADS)

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

 1. Stathopoulos, Danezis, E.; Lyratzi, E.; Antoniou, A.; Tzimeas, D., Multicomponent Analysis of the UV Si IV and C IV Broad Absorption Troughs in BALQSO Spectra: The Examples of J01225 + 1339 and J02287 + 0002, 2015 JApA. tmp. 65S
 2. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Stathopoulos, D.: A statistical study of C IV regions in 20 Oe-type stars,2014A, AdSpR, Special Issue: “Line Shapes in Astrophysics
 3. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Stathopoulos, D.: The structure of the Si IV region in Be stars: a study of Si IV spectral lines in Be 68 stars, 2012, JPhCS, 399, 2021
 4. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Antoniou, A., Dimitrijević, M. S., Stathopoulos, D.: The Complex Broad Absorption Line Profiles in a Sample of QSO Spectra,2011, BaltA, 20, 448
 5. Antoniou, A., Stathopoulos, D., Danezis, E., Lyratzi, E.: Studying the UV Mg II Resonance Lines in 20 Be Stars,2011, BaltA, 20, 572
 6. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Stathopoulos, D., Dimitrijević, M. S.:A Statistical Study of the Si IV Resonance Line Parameters in 19 Be Stars, 2011, BaltA, 20, 548
 7. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Antoniou, A., Dimitrijević, M. S., Stathopoulos, D.: Studying the complex BAL profiles in the BALQSQs spectra, 2010, JPhCS, 257, 2035
 8. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Antoniou, A., Dimitrijević, M. S., Stathopoulos, D.: Using The GR Model To Study The AGN Spectra, 2010, POBeo, 89, 348
 9. Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.:Interpreting the complex line profiles in the stellar spectra,2009, NewAR, 53, 214
 10. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.:Kinematics of the broad absorption line regions in QSQs: Rotation and Random motions, 2009, NewAR, 53, 179
 11. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E., Stathopoulos, D.:A study of the atmospheric structure of AXMon (HD 45910), 2009, CoAst, 159, 119
 12. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: Kinematical parameters in the coronal and post-coronal regions of the Oe stars, 2008, POBeo, 84, 443, 2008, JPhCS, 133a, 2028, 24th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2008), August 25-29, 2008, Novi Sad, Serbia
 13. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.:DACs and SACs phenomena in the C IV emitting regions of QSOs,2008, POBeo, 84, 483, 24th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2008), August 25-29, 2008, Novi Sad, Serbia
 14. Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Antoniou, A., Dimitrijević, M. S.:The very broad lines in the UV spectra of hot emission stars – A possible explanation, 2008, POBeo, 84, 463, 24th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2008), August 25-29, 2008, Novi Sad, Serbia
 15. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E., Stathopoulos, D.: A study of AX Mon (HD 45910) kinematical parameters of the Fe II density regions, 2008, POBeo, 84, 455, 24th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2008), August 25-29, 2008, Novi Sad, Serbia
 16. Danezis, E., Nikolaidis D., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitriević, M. S., Antoniou, A., Theodosiou, E.: A new model for the structure of DACs and SACs regions in Oe and Be stellar atmospheres, 2007, PASJ, 59, 827
 17. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitijević, M. S. & Nikolaidis D.:The complex structure of the MgII λλ523, 2802.698 A regions of 64 Be stars, 2007, PASJ, 59, 357
 18. Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis D., Stathopoulou, M., Theodosiou, E., Drakopoulos, C., Soulikias, A. Antoniou, A.: On modelling SAC’s regions in early type atmospheres,2003, POBeo, 76, 179
 19. Danezis, E., Antoniou, A., Lyratzi, E., Theodosiou, E., Stathopoulou, M.,Nikolaidis D., Drakopoulos, C., Soulikias, A., Koutroumanou, M.: The complex coronal structure of the Oe star HD 175754,2003, POBeo, 76, 175
 20. Lyratzi, E., Danezis, E., Stathopoulou, M., Theodosiou, E., Nikolaidis D., Drakopoulos, C., Soulikias, A.: The complex structure of the Mg II regions of 40 BeV stars, 2003, POBeo, 76, 27
 21. Danezis, E., Nikolaidis, D., Lyratzi, Ε., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Kosionidis, A., Drakopoulos, C., Christou, G., Koutsouris P.: ΑNew Model for the Structure of the DACs Regions in the Oe and Be stars, 2003, Ap&SS, 284, 1119
 22. Danezis, E., Antonopoulou, E., Theodossiou, E.: The UV spectrum of the Binary system TY Pyx, 1993, Ap&SS, 200, 47
 23. Danezis, E., Antonopoulou, E., Theodossiou, E. & Mathioudakis, M.:The UV spectrum of the binary system SZ Psc, 1992, Ap&SS, 187, 307
 24. Theodossiou, E., Danezis, E.: The stellar temperature scale for stars of spectral types O8-F6 and the standard deviation of the MK spectral classification,1991, Ap&SS, 183, 91
 25. Laskarides, P. G., Danezis, E., Theodossiou E.:The far UV spectrum of the O4I(n)f star ζ Puppis, 1991, Ap&SS, 183, 67
 26. Danezis, E., Theodossiou, E., Laskarides, P. G.: The far UV spectrum of the Be star AX Monocerotis, 1991, Ap&SS, 179, 111
 27. Laskarides, P. G., Theodossiou, E., Danezis, E.: The far UV spectrum of the O4V(f) star 9 Sagittarii,1991, Ap&SS, 179, 13
 28. Danezis, E., Theodossiou, E.: The UV spectrum of the Be star 88 Herculis,1990, Ap&SS, 174, 49
 29. Danezis, E., Theodossiou, E.: The far UV spectrum of the Be star 88 Herculis,1988, A&AS, 72, 497
 30. Kontizas, M., Danezis, E., Kontizas, E.: Observed radii and structural parameters of clusters in SMC, 1982, A&AS, 49, 1
 31. Δανέζης, E.: Συμβολή στη μελέτη των Be αστέρων – Το διπλό σύστημα του AX Mon, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1984

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Κριτές

(Σύμφωνα με την αξιολόγηση της βάσης δεδομένων Smithsonian/NASAAstrophysicsDataSystem (ADS)

 1. Stathopoulos, E. Lyratzi, E. Danezis, A. Antoniou, D. Tzimeas, 2012, A Study of the C IV BALs in HiBALQSO Spectra, 26th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases.
 2. Antoniou, E. Danezis, E. Lyratzi, L. Č. Popović, M. S. Dimitrijević and D. Stathopoulos, 2012, THE STRUCTURE OF Si IV REGION IN Be STARS; A STUDY OF Si IV SPECTRAL LINES IN 68 Be STARS, 26th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases.
 3. Danezis, D. Stathopoulos, E. Lyratzi, L. Č. Popović, A. Antoniou, M. S. Dimitrijević, D. Tzimeas, 2013, Some new ideas to study the complex BAL profiles in the spectra of AGNs, 9th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics Banja Koviljaca, Serbia, May 13-17, 2013.
 4. Antoniou, E. Danezis, E. Lyratzi and D. Stathopoulos, 2013, A statistical study of C IV regions in 20 Oe-type stars, 9th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics Banja Koviljaca, Serbia, May 13-17, 2013
 5. Lyratzi, E. Danezis, D. Stathopoulos, L. Č. Popović, A. Antoniou, M. S. Dimitrijević, D. Tzimeas, 2013, Studying the complex BAL profiles of SIV in 30 BALQSOs spectra, 9th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics Banja Koviljaca, Serbia, May 13-17, 2013.
 6. Stathopoulos, E. Danezis, E. Lyratzi, L. Č. Popović, A. Antoniou, M. S. Dimitrijević, D. Tzimeas, 2013, Studying the complex BAL profiles of C IV in 30 BALQSO spectra, 9th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics Banja Koviljaca, Serbia, May 13-17, 2013.
 7. Stathopoulos, E. Danezis, E. Lyratzi, A. Antoniou, LC. Popović, D. Tzimeas, M. S. Dimitrijević, Studying the complex absorption profiles of Si IV in 21 HiBALQSO spectra, 2014, JPhCS, 565a2020S.
 8. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.:Ways of creation of DACs and SACs in the spectra of PG 0946+301 and PG 1254+0472010, ASPC, 424, 308
 9. Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.: Investigating DACs/SACs Phenomena in Hot Emission Stars and Quasars2010, ASPC, 424, 305
 10. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Stathopoulos, D.: A New Approach of the GR Model2010, ASPC, 424, 187
 11. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A., Stathopoulos, D.: Kinematic properties of the Broad Absorption Line Regions in the spectra of quasars2010, MSAIS, 15, 161
 12. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E.: Studying the location of SACs and DACs regions in the environment of hot emission stars2010, MSAIS, 15, 138
 13. Danezis, E., Lyratzi, E., Antoniou, A., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.:Studying the complex spectral line profiles in the spectra of hot emission stars and quasars2010, MSAIS, 15, 13
 14. Danezis, E., Lyratzi, E.: 1st workshop: Astrophysical winds and disks – Similar phenomena in stars and quasars2010, MSAIS, 15, 6
 15. Lyratzi, E., Danezis, E., Nikolaidis D., Popović, L. Č., Dimitijević, M. S., Theodosiou, E., Antoniou, A.:A new approach for the structure of Halpha regions in 120 Be-type stars, 2005, MSAIS, 7, 114
 16. Danezis, E., Nikolaidis D., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitijević, M. S., Theodosiou, E., Antoniou, A.: A new modeling approach for DACs and SACs regions in the atmospheres of hot emission stars, 2005, MSAIS, 7, 107
 17. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.:DACs and SACs in the UV Spectrum of the Quasar PG 0946+301, 2008, AIPC, 1058, 323, 19th International Conference on Spectral Line Shapes, (19 ICSLS), June 15 – 20, 2008, Valladolid, Spain
 18. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.:Kinematics of Broad Absorption Line Regions of PG 1254+047, 2008, AIPC, 1058, 320, 19th International Conference on Spectral Line Shapes, (19 ICSLS), June 15 – 20, 2008, Valladolid, Spain
 19. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodosiou, E., Katsavrias, G.: A Study of the Structure of Different Ionization Potential Regions in the Atmosphere of AX Mon (HD 45910),2008, AIPC, 1058, 317, 19th International Conference on Spectral Line Shapes, (19 ICSLS), June 15 – 20, 2008, Valladolid, Spain
 20. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodosiou, E., Stathopoulos, D.: AX Mon (HD 45910) Kinematical Parameters in the Fe II Spectral Lines as a Function of the Excitation Potential, 2008, AIPC, 1058, 314, 19th International Conference on Spectral Line Shapes, (19 ICSLS), June 15 – 20, 2008, Valladolid, Spain
 21. Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č. & Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.:Similarity Between DACs/SACs Phenomena in Hot Emission Stars and Quasars Absorption Lines, 2008, AIPC, 1058, 305, 19th International Conference on Spectral Line Shapes, (19 ICSLS), June 15 – 20, 2008, Valladolid, Spain
 22. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: Investigation of the post coronal density regions of Oe stars, through the N V UV resonance lines, 2007, AIPC, 938, 210, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), June 2007, Sremski Karlovci, Serbia
 23. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: The N IV density regions in the spectra of 20 Oe stars,2007, AIPC, 938, 206, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), June 2007, Sremski Karlovci, Serbia
 24. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: Long term variability of the coronal and post-coronal regions of the Oe star HD 149757 (zeta Oph), 2007, AIPC, 938, 198, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), June 2007, Sremski Karlovci, Serbia
 25. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: A statistical study of physical parameters of the C IV density regions in 20 Oe stars, 2007, AIPC, 938, 194, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), June 2007, Sremski Karlovci, Serbia
 26. Lyratzi, E., Danezis, E., Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., Nikolaidis, D., Antoniou, A.: The Evolution of Some Physical Parameters in the DACs/SACs Regions in Be Stellar Atmospheres, 2007, AIPC, 938, 176, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), June 2007, Sremski Karlovci, Serbia
 27. Danezis, E., Antoniou, A., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Nikolaidis, D.: The DACs and SACs Effects From Stars to Quasars. Some First General Notices, 2007, AIPC, 938, 119, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), June 2007, Sremski Karlovci, Serbia. (Προσκεκλημένη ομιλία)
 28. Chatzichristou, E. T., Danezis, E., Popović, L. Č., Lyratzi, E., Dimitrijević, M. S.: Studying the complex absorption and emission lines in AGN spectra, 2007, AIPC, 938, 65, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA), June 2007, Sremski Karlovci, Serbia
 29. Lyratzi, E., Danezis, E., Antoniou, A., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: The complex structure of the Si IV 1393.755, 1402.77 A regions of 68 Be-type stars, 2007, uasb.conf, 137
 30. Danezis, E., Antoniou A., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E.: Long term variability of the coronal and post – coronal C IV region of the Oe star HD 93521, 2007, uasb.conf, 113
 31. Danezis, E., Popović, L. Č., Lyratzi, E., Dimitrijević, M. S.: The peculiar absorption and emission phenomena from stars to quasars,2006, AIPC, 876, 373, 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), 2006, August 28 – September 1, Kopaonik, Serbia (Προσκεκλημένη ομιλία)
 32. Nikolaidis, D., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou. A., Theodossiou, E.: A New Approach For DACs And SACs Phenomena In The Atmospheres Of Hot Emission Stars,2006, IAUJD, 4E, 11, 2007, uasb.conf, 107, XXVIth IAU General Assembly, 2006, August 14-25, Prague, Czech Republic
 33. Lyratzi, E., Danezis, E., Antoniou, A., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: The complex structure of the Si IV λλ755, 1402.77 A regions of 68 Be-type stars, 2006, IAUJD, 4E, 10,2007, uasb.conf, 137, XXVIth IAU General Assembly, 2006, August 14-25, Prague, Czech Republic
 34. Lyratzi, E., Danezis, E., Antoniou, A., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: Study of Hα regions in 120 Be-type stars, 2006, IAUJD, 4E, 92007, uasb.conf, 131, XXVIth IAU General Assembly, 2006, August 14-25, Prague, Czech Republic
 35. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: Hyper Ionization Phenomena In The N V Region Of 20 Oe Stars2006, IAUJD, 4E, 72007, uasb.conf, 155, XXVIth IAU General Assembly, 2006, August 14-25, Prague, Czech Republic
 36. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: Hyper Ionization Phenomena In The N IV Region Of 20 Oe Stars2006, IAUJD, 4E, 62007, uasb.conf, 149, XXVIth IAU General Assembly, 2006, August 14-25, Prague, Czech Republic
 37. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: Hyper Ionization Phenomena In The C IV Region Of 20 Oe Stars2006, IAUJD, 4E, 52007, uasb.conf, 143, XXVIth IAU General Assembly, 2006, August 14-25, Prague, Czech Republic
 38. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.: Long Term Variability Of The Coronal and Post – Coronal Regions Of The Oe Star HD 935212006, IAUJD, 4E, 4, XXVIth IAU General Assembly, 2006, August 14-25, Prague, Czech Republic
 39. Lyratzi, E., Danezis, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Stathopoulou, M., Theodossiou, E.: A New Approach For The Structure Of Ha Regions In 120 Be-type Stars2006, AIPC, 848, 402, RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS: 7th International Conference of the Hellenic Astronomical Society, September 2005, Kefallinia Island, Greece
 40. Danezis, E., Nikolaidis, D., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E., Antoniou, A.: A New Modeling Approach For DACs And SACs Regions In The Atmospheres Of Hot Emissions Stars2006, AIPC, 848, 380, RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS: 7th International Conference of the Hellenic Astronomical Society, September 2005, Kefallinia Island, Greece
 41. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E.: Long Term Variability of the Radial Velocities in the Coronal and Post-coronal Regions of the Oe Star HD 935212006, AIPC, 848, 370, RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS: 7th International Conference of the Hellenic Astronomical Society, September 2005, Kefallinia Island, Greece
 42. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Mediavilla, E., Danezis, E., Lyratzi, E., Bon, E., Ilic, D., Jovanovic, P., Theodossiou, E. & Dacic, M.: Some spectroscopic methods for astrophysical plasma research,2004, AIPC, 740, 497, 22nd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2004), 2004, August, 23 – 27, National Park “TARA”, Serbia and Montenegro. (Προσκεκλημένη ομιλία)
 43. Lyratzi, Ε., Danezis, E.: SACs and DACs phenomena in the atmospheres of hot emission stars2004, AIPC, 740, 458, 22nd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2004), 2004, August, 23 – 27, National Park “TARA”, Serbia and Montenegro. (Προσκεκλημένη ομιλία)
 44. Danezis, E., Koutroumanou, M., Lyratzi, Ε., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Drakopoulos, C., Soulikias, A.: Discontinuous structure of SiIV regions in the Oe star’s λ Orionis atmosphere2004, hell.conf, 117, 6th Astronomical Conference of the Hellenic Astronomical Society, September 2005, Athens, Greece
 45. Lyratzi, Ε., Danezis, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Drakopoulos, C., Soulikias, A., Koutroumanou, M.:Discontinuous phenomena in SiIV regions of BeV stars,2004, hell.conf, 116L, 6th Astronomical Conference of the Hellenic Astronomical Society, September 2005, Athens, Greece
 46. Danezis, E., Antoniou, A., Lyratzi, Ε., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Nikolaidis, D., Drakopoulos, C., Soulikias, A., Koutroumanou, M.:Discontinuous structure and SACs phenomena in the Oe star’s HD 175754 atmosphere2004, hell.conf, 116D, 6th Astronomical Conference of the Hellenic Astronomical Society, September 2005, Athens, Greece
 47. Lyratzi, Ε., Danezis, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Drakopoulos, C., Soulikias, A., Koutroumanou, M.:Discontinuous phenomena in MgII regions of BeV stars,2004, hell.conf, 115L, 6th Astronomical Conference of the Hellenic Astronomical Society, September 2005, Athens, Greece
 48. Danezis, E., Lyratzi, Ε., Nikolaidis, D., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Drakopoulos, C., Soulikias, A.: Discontinuous structures in early type stars’ atmospheres2004, hell.conf, 115D, 6th Astronomical Conference of the Hellenic Astronomical Society, September 2005, Athens, Greece
 49. Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaides, D., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Christou, G., Drakopoulos, C., Kosionidies, A., Soulikias, A.:Applications of a New Model of Density Layers of Matter in the Expanding Gaseous Envelope of Oe and Be Stars2003, IAUS, 210P, E29, 210th Symposium of the International Astronomical Union, June 2002, Uppsala, Sweden
 50. Danezis, E., Nikolaides, D., Lyratzi, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Kosionidies, A., Drakopoulos, C., Christou, G., Koutsouris, P.: A new model of density layers of matter to the expanding gaseous envelope of Oe and Be stars2003, IAUS, 210P, E3, 210th Symposium of the International Astronomical Union, June 2002, Uppsala, Sweden
 51. Lyratzi, E., Danezis, E., Nikolaidis, D., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Drakopoulos, Ch., Bourma, P.: Application of a new model of density shells of matter to the expanding gaseous envelope of the star HD 45910 (AXMonocerotis)2001, hell.confE, 67, 5th Hellenic Astronomical Conference, September 2001, Crete, Greece
 52. Danezis, E., Nikolaides, D., Lyratzi, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Kyriakopoulou, A., Christou, G., Kossionides, A., Drakopoulos, C.: The complex structure of the expanding gaseous envelope of the star HD 164794 (9Sagittarii)2001, hell.confE, 66, 5th Hellenic Astronomical Conference, September 2001, Crete, Greece
 53. Danezis, E., Lyratzi, E., Theodossiou, E., Nikolaidis, D., Stathopoulou, M., Kiriakopoulou, A., Ghristou, G., Drakopoulos, Ch.: Application of a new model of density shells of matter to the expanding gaseous envelope of the star HD 1757542001, hell.confE, 65, 5th Hellenic Astronomical Conference, September 2001, Crete, Greece
 54. Danezis, E., Nikolaidis, D., Lyratzi, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Kosionidis, Α., Drakopoulos, Ch., Soulikias, A.: Phenomena of hyperionization and emission in the gaseous envelope of the star λ Orionis,2001, hell.confE, 64, 5th Hellenic Astronomical Conference, September 2001, Crete, Greece
 55. Danezis, E., Christou, G., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Nikolaidis, D., Lyratzi, E., Drakopoulos, Ch., Bourma, E., Soulikias, A.: Phenomena of hyperionization and emission in the gaseous envelope of the star HD 66811 (ζ Puppis)2001, hell.confE, 63, 5th Hellenic Astronomical Conference, September 2001, Crete, Greece
 56. Danezis E., Kiriakopoulou A., Nikolaidis D., Theodossiou E., Stathopoulou M., Lyratzi E., Ghristou G., Kosionidis A.: A final consideration of the developing velocity fields in the gaseous envelope of the star HD 50138,2001, hell.confE, 62, 5th Hellenic Astronomical Conference, September 2001, Crete, Greece
 57. Theodossiou, E., Laskarides, P.G., Stathopoulou, E., Danezis, E., Grammenos, Th.: A study of the superionized spectral lines of the star HD 368611997, jena.confE, 165, Joint European and National Astronomical Meeting, JENAM-97, 6th European and 3rd Hellenic Astronomical Conference, July 2-5, 1997, Thessaloniki, Greece
 58. Stathopoulou, Μ., Danezis, E., Theodossiou, E., Grammenos, Th., Soulikias, A.: A study of the superionized spectral lines of the star HD 1524081997, jena.confE, 164, Joint European and National Astronomical Meeting, JENAM-97, 6th European and 3rd Hellenic Astronomical Conference, July 2-5, 1997, Thessaloniki, Greece
 59. Stathopoulou, M., Danezis, E., Theodossiou, E., Grammenos, Th., Soulikias, A.: A study of the superionized spectral lines of the star HD 1647941997, jena.confE, 121, Joint European and National Astronomical Meeting, JENAM-97, 6th European and 3rd Hellenic Astronomical Conference, July 2-5, 1997, Thessaloniki, Greece
 60. Danezis, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Grammenos, Th., Kosionidis, A.: A study of the superionized spectral lines of the star HD 668111997, jena.confE, 120, Joint European and National Astronomical Meeting, JENAM-97, 6th European and 3rd Hellenic Astronomical Conference, July 2-5, 1997, Thessaloniki, Greece
 61. Stathopoulou, M., Danezis, E., Laskarides, P. G., Theodossiou, E.: The UV Spectrum of HD 1757541996, hell.conf, 212, Proceedings of the 2nd Hellenic Astronomical Conference, June 29-July 1, 1995 Thessaloniki, Greece
 62. Danezis, E., Theodossiou, E., Laskarides, P. G.: A first approach to the shell structure of Be binary stars1996, hell.conf, 195, Proceedings of the 2nd Hellenic Astronomical Conference, June 29-July 1, 1995 Thessaloniki, Greece
 63. Danezis, E. Antonopoulou, E., Mathioudakis, M., Theodossiou, E.: The UV spectrum of the RS VCn binary SZ PSc1992, LNP, 397, 273, Surface Inhomogeneities on Late-Type Stars, Proceedings of a Colloqium Held at Armagh Observatory, Northern Ireland 24-27 July 1990
 64. Danezis, E.: The Far UV Spectrum of Binary System Ax Mon, (Physics of Be stars, Cambridge University Press), 1987, pbes.coll, 445, Proceedings of IAU Colloq. 92, August 1986, University of Colorado, Boulde

Άλλες δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

(Οι εργασίες αυτές απλά δεν έχουν κοινοποιηθεί για διάφορους λόγους στη βάση δεδομένων Smithsonian/NASAAstrophysicsDataSystem (ADS)  και δεν παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της)

 1. Δανέζης, Ε.: 14ο Πανελληνίο Συνεδρίο Φυσικής στα Καμένα Βούρλα, 19 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2012, προσκεκλημένη ομιλία με θέμα: «Μελετώντας τα φάσματα αστέρων και quasars»
 2. Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.:DACs/SACs phenomena in astrophysical spectra, Joint European and National Astronomical Meeting (JENAM 2008), September 8-12, 2008, Vienna, Austria
 3. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A.:An analysis of C IV and Si IV lines in the spectra of the quasars PG 0946+301 and PG 1254+047, Joint European and National Astronomical Meeting (JENAM 2008), September 8-12, 2008, Vienna, Austria
 4. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Katsavrias, G.: The structure of atmospherical layers of AX Mon (HD 45910), Joint European and National Astronomical Meeting (JENAM 2008), September 8-12, 2008, Vienna, Austria
 5. Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S.:The SACs Broadening, 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2006), August 28 – September 1, 2006, Kopaonik, Serbia
 6. Lyratzi, E., Danezis, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E.: The Photospheric And The Respective Si IV Regions’ Rotational Velocities In 27 Be Stars, 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), August 28 – September 1, 2006, Kopaonik, Serbia
 7. Nikolaidis, D., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Antoniou, A. Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E.: A Study Of DACs And SACs Regions In The Atmospheres Of Hot Emissions Stars, 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), August 28 – September 1, 2006, Kopaonik, Serbia
 8. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E.: The Photospheric And The Respective C IV Regions’ Rotational Velocities In 20 Oe Stars, 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), August 28 – September 1, 2006, Kopaonik, Serbia
 9. Lyratzi, Ε., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Nikolaidis, D., Soulikias, A., Antoniou, A., Stathopoulou, M.: The complex structure of the SiIV λλ73, 1402.73 A regions of 57 BeV stars, JENAM 2004, September, 13-17, 2004, Granada, Spain
 10. Danezis, E., Antoniou, A., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Lyratzi, Ε., Nikolaidis, D., Soulikias, A., Theodossiou, E.: Satellite Absorption Components of the UV spectral lines SiIV, CIV, NV, and NIV in the atmosphere of the Oe star HD 175754, JENAM 2004, September, 13-17, 2004, Granada, Spain
 11. Danezis, E., Lyratzi, Ε., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Christou, G., Soulikias, A., Antoniou, A.: Satellite Absorption Components of the UV spectral lines SiIV, CIV, NV, and NIV in the atmosphere of the Oe star HD 66811 (ζPup), JENAM 2004, September, 13-17, 2004, Granada, Spain
 12. Lyratzi, Ε., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Nikolaidis, D., Thiedossiou, E., Soulikias, A., Antoniou, A.: The complex structure of the MgII λλ523, 2802.698 A regions of 64 Be stars, 17thInternational Conference on Spectral Line Shapes (17thICSLS), June 21-25, 2004, Paris, France
 13. Lyratzi, Ε., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Nikolaidis, D., Theiodossiou, E., Soulikias, A., Antoniou, A.: The complex structure of the SiIV λλ73, 1402.73 A regions of 42 BeV stars,17thInternational Conference on Spectral Line Shapes (17th ICSLS), June 21-25, 2004, Paris, France
 14. Popović, L. Č., Danezis, E., Lyratzi,E., Dimitrijević, M. S., Theodossiou E.: A model for the Broad Absorption Line Region in BAL-QSOs,The conference of Euro-asian astronomical society, Russian Astronomical conference, July, 2 – 10, 2004, Moscow, Russia
 15. Danezis, E., Lyratzi, Ε., Nikolaidis, D., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Drakopoulos, C., Soulikias, A.: SACs phenomena in early type stars,JENAM 2003, August 25 – 31, 2003 Budapest, Hungary.
 16. Lyratzi, Ε., Danezis, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Drakopoulos, C., Soulikias, A, Koutroumanou, M.: SACs phenomena in MgII regions of 40 BeV stars, JENAM 2003, August 25 – 31, 2003 Budapest, Hungary
 17. Lyratzi, Ε., Danezis, E., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., Nikolaidis, D.,Antoniou, A., Drakopoulos, C., Soulikias, A., Koutroumanou, M.: SACs phenomena in SiIV regions of 42 BeV stars, JENAM 2003, August 25 – 31, 2003 Budapest, Hungary
 18. Danezis, E., Antoniou, A., Lyratzi, Ε., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Nikolaidis, D., Drakopoulos, C., Soulikias, A., Koutroumanou, M.: The complex structure of hyperionization regions of the Oe star HD 175754, JENAM 2003, August 25 – 31, 2003 Budapest, Hungary
 19. Danezis, E., Koutroumanou, M., Lyratzi, Ε., Theodossiou, E., Stathopoulou, M., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Drakopoulos, C., Soulikias, A.: The complex structure of SiIV regions of the Oe star λOrionis, JENAM 2003, August 25 – 31, 2003 Budapest, Hungary
 20. Lyratzi E., Danezis E., Nikolaidis D., Theodossiou E., Stathopoulou M., Drakopoulos C., Soulikias A., Koutsouris P.: The complex structure of the expanding gaseous envelope of the Be star HD45910 (AX Mon), 210th Symposium of the International Astronomical Union, June 2002, Uppsala, Sweden
 21. Lyratzi E., Danezis E., Nikolaides D., Theodossiou E., Stathopoulou M., Kyriakopoulou A., Soulikias A.: The complex structure of Ha region in the gaseous envelope of Be V stars, 210th Symposium of the International Astronomical Union, June 2002, Uppsala, Sweden
 22. Danezis E., Lyratzi E., Nikolaides D., Theodossiou E., Stathopoulou M., Christou G., Soulikias A.:The complex structure of MgII region in the gaseous envelope of Be V stars, 210th Symposium of the International Astronomical Union, June 2002, Uppsala, Sweden
 23. Danezis E., Lyratzi E., Christou G., Theodossiou E., Stathopoulou M., Nikolaides D., Kyriakopoulou A.: Hyperionisation and emission phenomena in the coronal an post-coronal region of the moving atmosphere of the Oe star HD66811 (ζPup), 210th Symposium of the International Astronomical Union, June 2002, Uppsala, Sweden
 24. Danezis E., Nikolaidis D., Theodossiou E., Kosionidis A., Stathopoulou M., Lyratzi V., Draakopoulos C., Bourma P.: A simple model for the complex structure of moving atmospheric shells in Oe and Be stars. The example of HD 36861, some first conclusions,JENAM 2000, May 29-June 3, 2000 Moscow, Russia
 25. Danezis E., Nikolaidis D., Theodossiou E., Kosionidis A., Stathopoulou M., Lyratzi V., Drakopoulos C., Bourma P.: A simple model for the complex structure of moving atmospheric shells in Oe and Be stars. The example of HD 66811, some first conclusions,JENAM 2000, May 29-June 3, 2000 Moscow, Russia
 26. Danezis E., Nikolaidis D., Theodossiou E., Kosionidis A., Stathopoulou M., Lyratzi V., Drakopoulos C., Bourma P.: A simple model for the complex structure of moving atmospheric shells in Oe and Be stars. The example of HD 152408, some first conclusions,JENAM 2000, May 29-June 3, 2000 Moscow, Russia
 27. Danezis E., Nikolaidis D., Theodossiou E., Stathopoulou M., Grammenos Th., Kosionidis A.: A simple model for the complex structure of moving atmospheric shells in Oe and Be stars, Proceedings of the 4th Hellenic Astronomical Conference, Hellenic Astronomical Union, Samos, September 1999
 28. Danezis, E., Nikolaides, D., Theodossiou, E. Stathopoulou, M., Kosionidis, A.: Satellite spectral components and moving shells in the atmospheres of early type stars (The example of HD 175754). Proceedings of the 65th Czech and the 7th European Joint Conference, JENAM ’98. Prague, Czech Republic, September 1998
 29. Theodossiou, E. Laskarides, P. G., Danezis, E.: The UV spectrum of λ Orionis, Proceedings of the 6th Hellenic Physics Conference. Komotini, 1993
 30. Laskarides, P. G., Danezis, E., Theodossiou, E.: A study of the shell structure of the binary system AX Monocerotis,Proceedings of the 6th Hellenic Physics Conference. Komotini, 1993
 31. Laskarides, P. G, Theodossiou, E., Danezis, E.: The far UV spectrum of AX Monocerotis.Proceedings 1st Panhellenic Astronomical Meeting, Athens, 21-23 September 1993
 32. Kontizas, M., Kontizas E., Danezis E.: Stars Counts on clusters of SMC, Comptes rendus sur les journees de Strasbourg 4eme reunion, Strasbourg 1982
Previous Post Next Post

You Might Also Like