Οι Καλύτεροι Δάσκαλοι..

 “Οι καλύτεροι δάσκαλοι που είχα, δεν ήταν όσοι ήξεραν όλες τις απαντήσεις, αλλά εκείνοι που ενθουσιάζονταν με ερωτήσεις, τις απαντήσεις των οποίων δεν γνώριζαν”.
Brian Greene
Θεωρητικός Φυσικός
Καθηγητής στο Columbia University
Previous Post Next Post

You Might Also Like