Τι έχουμε ανάγκη και ψάχνουμε στη ζωή μας ; Την «Αγάπη» ή τον «Σεβασμό»;

Ο «Σεβασμός» ως έννοια, πολλές φορές, προϋποθέτει
την εξιδανίκευση ενός προσώπου ή μιας απόμακρης κατάστασης.
Όμως «ουδείς τέλειος» …
Αντίθετα η  «Αγάπη» είναι ανθρώπινη αίσθηση που δίνεται ή εισπράττεται
 ασχέτως  των ελαττωμάτων ή των προτερημάτων  αυτού που  την δίνει ή την εισπράττει.
Μάλλον για αυτό ο συνειδητοποιημένος Άνθρωπος στην ζωή του έχει ανάγκη και αποζητά
την «Αγάπη» και όχι μόνο το «Σεβασμό»
… γιατί έχει πλήρη επίγνωση των ατελειών  του τις οποίες  προσπαθεί να ξεπεράσει
 με την βοήθεια όσων τον «αγαπούν» .
Previous Post Next Post

You Might Also Like