…από το Homo Sapiens στο Homo Universalis.

Δεν πρέπει να συγχέουμε την προσπάθεια επίτευξης προσωπικών και ωφελιμιστικών στόχων, στο πλαίσιο μιας μονοδιάστατης και κακά ανεπτυγμένης οικονομίστικης λογικής, με τον δύσκολο και επίπονο αγώνα της μετάβασης από το Homo Sapiens στο Homo Universalis.
Μάνος Δανέζης
video
Previous Post Next Post

You Might Also Like