Πολιτική και Σοφία

Συχνά η αυτοπεποίθηση είναι αντιστρόφως ανάλογη της Γνώσης και της Νοημοσύνης

Αρκάς

Previous Post Next Post

You Might Also Like