Ένας άλλος κόσμος έρχεται σύντομα…

«Ότι ο Πολιτισμός μας θα αλλάξει, είναι κάτι αναπόφευκτο. Αν αλλάξει όμως προς το καλλίτερο ή προς το χειρότερο για τον Άνθρωπο είναι στο χέρι μας». Ας αναθεωρήσουμε λοιπόν γρήγορα τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο ζωής μας. Ας προσπαθήσουμε να αποτινάξουμε όσα «δόγματα» αντιτάσσονται σε αυτή την μεγάλη Πολιτισμική Αλλαγή. Ας προσπαθήσουμε να αλλάξουμε γρήγορα πρώτα εμείς και όχι, προκειμένου να διαφυλάξουμε το πλαστό image μας, να περιμένουμε να αλλάξουν πρώτα οι άλλοι.
Previous Post Next Post

You Might Also Like