Καλή Ανάσταση

Καλή Ανάσταση σε όλους μας
Ας θυμηθούμε όμως ότι
 …..πριν την Ανάσταση του Ιησού προηγήθηκε η Ανάσταση του Ανθρώπου- Λάζαρου
Previous Post Next Post

You Might Also Like