Επιστολή της Αστρονομική Εταιρία (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ) προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νικόλαο Παππά

Η Ελληνική Αστρονομική Εταιρία (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ) απέστειλε στις 9 Μαΐου 2018 σημαντική επιστολή προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νικόλαο Παππά η οποία αφορά τον νεοσύστατο «Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό (ΕΛ.Δ.Ο)»
Το κείμενο της επιστολής βρίσκεται στην διεύθυνση:
Στο τέλος της ανακοίνωσής της η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ μέσω του επόμενου κειμένου εκφράζει μια παράκληση:
«H EΛ.ΑΣ.ΕΤ. είναι μια επιστημονική Εταιρεία και, ως τέτοια, αποποιείται πάγια των όποιων πολιτικών θέσεων. Ως εκ τούτου, το παρόν κείμενο δεν προσφέρεται και παρακαλούμε να μην χρησιμοποιηθεί για την προώθηση πολιτικών θέσεων οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος ή σχηματισμού.

Παράκλησή μας είναι να γίνει σεβαστή από όλους αυτή η έκκληση.

Previous Post Next Post

You Might Also Like