Η μεθοδευμένη και οιονεί επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου.

Ήδη, σας το είπα. Είναι η βαρβαρότητα.

Την βλέπω να έρχεται μεταμφιεσμένη, κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις.

Δεν πρόκειται για τους φούρνος του Χίτλερ ίσως, αλλά μεθοδευμένη και οιονεί επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου.

Για τον πλήρη εξευτελισμό του.

Για την ατίμωσή του.

Οδυσσέας Ελύτης

 

Previous Post Next Post

You Might Also Like