Μια ώρα μπροστά …

Σήμερα, μια ολόκληρη κοινωνία βάζει τα ρολόγια της μια ώρα μπροστά …

Όταν η ίδια κάθε μέρα, χωρίς σκέψη, πάει

Πολλά χρόνια πίσω…

                                                                                                                            Μάνος Δανέζης

Previous Post Next Post

You Might Also Like