Ας αλλάξουμε τον “Βιούπολογιστή” μας

«Αφού η φυσιολογία του «Βιουπολογιστή» μας μέσω των ανθρώπινων αισθήσεων και των επιστημονικών οργάνων δημιουργεί το matrix το οποίο ονομάζουμε «Πραγματικότητα»……
Αν η πραγματικότητα που φτιάχνουμε δεν μας αρέσει….
Ας αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας του «Βιοϋπολογιστή» μας αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης και δράσης μας» 
Previous Post Next Post

You Might Also Like