Η Γνώση και οι Αξίες

Από το βιβλίο του Γεώργιου Κοντόπουλου, Ακαδημαϊκού. Ομότιμου καθηγητή Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Κοσμολογία. Η δομή και η εξέλιξη του Σύμπαντος» (1982):

 «Είναι δυνατόν να ξεχωρίσουμε απολύτως τη φυσική από τη μεταφυσική, τη Γνώση από τις Αξίες;

Τα βασικά ερωτήματα της φυσικής μπορεί κανείς να τα χαρακτηρίσει σαν μεταφυσικά. Η μεταφυσική ασχολείται με τη δομή και τα θεμέλια της φυσικής κατά τον ίδιο τρόπο που τα Μεταμαθηματικά εξετάζουν τη δομή και τα θεμέλια των Μαθηματικών. Επομένως, όταν θέτει κανείς τέτοιου είδους βασικά ερωτήματα δεν σημαίνει ότι κάνει Θεολογία».

Previous Post Next Post

You Might Also Like