Ο τεχνολογικός και οικονομικός μεσαίωνας του Δυτικού Πολιτισμού

O Δυτικός Πολιτισμός, διέρχεται μια περίοδο δραματικά αυξανόμενης κοινωνικής κρίσης,
και καταρρέει …
Όσο ποτέ άλλοτε είναι άμεση ανάγκη ο τεχνολογικός  μεσαίωνας του Homo Sapiens να αντικατασταθεί από ένα νέο πολιτισμικό ρεύμα.
Τον Πολιτισμό του Homo Universalis
Previous Post Next Post

You Might Also Like