Αλλαγή Ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος ΙΦΦΕ περιόδου Σεπτεμβρίου 2018

Επειδή η εξέταση του μαθήματος ΙΦΦΕ   περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 (26/9/18) συνέπιπτε με άλλο μάθημα κορμού, η εξέταση του μαθήματος μετατέθηκε για την

1η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10 – 12 στην αίθουσα “‘Ηρων” 

Previous Post Next Post

You Might Also Like