Υλικές ανάγκες και πνευματικότητα

Διανύοντας την Περίοδο κατάκτησης των ιδιοτήτων του Homo Sapiens

Δρ. Μάνος Δανέζης

Όπως αναγνωρίζουμε, οι διάφορες κοινωνίες (ή μεμονωμένοι άνθρωποι) πορευόμενες το δρόμο του Homo Sapiens βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα εσωτερικής ανάπτυξης λόγω των διαφορετικών αναγκών και φόβων τους, με έναν βασικότερο : «Την τεράστια δυσκολία  υλικής επιβίωσής τους».

Για το λόγο αυτό το βασικό αντικείμενο της ενασχόλησης του ανθρώπου αυτή την περίοδο ήταν η κατάκτηση της κοινωνικής χρήσης των δυνατοτήτων της Ύλη (το Res).

Στο σημείο αυτό, προκειμένου να μην ασκείται μια εύκολη κριτική για αυτή την μονόπλευρα υλιστική και όχι πνευματική ροπή των κοινωνιών, πρέπει να τονίσουμε μια μεγάλη αλήθεια την οποία αγνοούμε, ή κάνουμε ότι αγνοούμε: «Η ανάπτυξη της πνευματικότητας, της επιστήμης και της αναζήτησης της Φώτισης είναι προνόμιο των, έστω και σχετικά. χορτάτων ανθρώπων». Είναι αστείο, αν όχι απάνθρωπο,  να μιλάς για την 4η διάσταση, τους καμπυλωμένους  χώρους και την κβαντική φυσική, σε ανθρώπους φοβισμένους που οι οικογένειες τους δεινοπαθούν από την φτώχεια, την ανεργία και τις ασθένειες

Για το λόγο αυτό την περίοδο του Homo Sapiens ανεπτύχθησαν οι Επιστήμες της Ύλης, του Res, όπως η Νευτώνεια Φυσική, η Ευκλείδεια Γεωμετρία κ.ά.

Στο επίπεδο της κοινωνικής φιλοσοφίας αναπτύχθηκε η φιλοσοφία  του ResPublic (Ύλη κοινή για όλους) η οποία  γέννησε το κοινωνικό σύστημα του «Ρεπουμπλικανισμού» το οποίο ως κύριο στόχο έχει το «Δημόσιο Συμφέρον».

Θυμίζουμε όμως ότι το Δημόσιο Συμφέρον κάθε κλειστής κοινωνικής ομάδας, ή Έθνους, είναι κάτι υποκειμενικό και η διεκδίκησή του δεν γίνεται μέσω χρήσης πανανθρώπινων αξιών, όπως η Δικαιοσύνη, και η Ισότητα. Άρα το Δημόσιο Συμφέρον δεν εμπεριέχει συνήθως Αξίες.

Στον Ρεπουμπλικανισμό συνήθως υπάρχει μια μικτή κατάσταση. Οι αποφάσεις καθημερινού ενδιαφέροντος παίρνονται από Κοινοβούλια, αλλά οι μεγάλες αποφάσεις ουσιαστικά από ολίγους

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι το Δημοκρατικό σύστημα μπορεί φιλοσοφικά να θεμελιώθηκε από τους Έλληνες, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Οι δυτικές κοινωνίες ονομάζουν Δημοκρατία το Ρεπουμπλικανικό πολιτικό σύστημα. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε ότι στη Γαλλία η Δημοκρατία ονομάζεται  Republique , ενώ στις ΗΠΑ διαχωρίζεται (λεκτικά μόνο) το Δημοκρατικό από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Previous Post Next Post

You Might Also Like