Καθαρή Δευτέρα…

Τι κρίμα σε ένα Χρόνο να έχουμε “μόνο” μια “Καθαρή Μέρα”

την “Καθαρή Δευτέρα”.

Ας κάνουμε όλες τις ημέρες του Χρόνου

“Καθαρές”

Previous Post Next Post

You Might Also Like