Τι φταίει …

Οι θετικές ή αρνητικές σκέψεις, φόβοι και πράξεις των πολιτών μιας «διχασμένης» και «αλληλοσυγκρουόμενης»  κοινωνίας, δηλώνει άμεσα  την κακή ποιότητα της «Παιδείας» που παρέχει το «παιδευτικό σύστημα» των «σχολείων» της εποχής τους

Ότι έσπειρες θα θερίσεις. Δεν είναι η Γη υπεύθυνη για τους λάθος καρπούς που θερίζουμε αλλά ο «σπορέας» και το λάθος του είδους του σπόρου που έσπειρε

Previous Post Next Post

You Might Also Like