Αγάπη και Καθήκον

Ας μην συγχέουμε την έννοια της «Αγάπης» με την έννοια του «Καθήκοντος»
Η «Αγάπη» συνδέεται με την λέξη «Έλλειψη» και το «Καθήκον με τη λέξη «Πρέπει».
Όταν η «Αγάπη» μετατραπεί σε «Καθήκον», απλά η «Αγάπη» έχει στερέψει
Previous Post Next Post

You Might Also Like