Η αναμέτρηση του “Νέου” με το “Παλαιό”

Στο δρόμο της «Γνώσης» του Σύμπαντος, το δύσκολο, δεν είναι να κατανοήσουμε το «Νέο»…
Το πρόβλημα είναι το πώς θα σβήσουμε  από το Νου μας το καρφωμένο «Παλαιό», που αντιστρατεύεται κάθε τι «Καινούργιο», επειδή πιστεύει  ότι μας «ξεβολεύει» και «δεν μας συμφέρει».

 

Previous Post Next Post

You Might Also Like