Η επανάσταση του αυτονόητου

Ο φιλόσοφος είναι απλά ένας φίλος της σοφίας και όχι πάντα σοφός . Ο φιλόσοφος , όσο μένει δεμένος με τις δογματικές και ωφελιμιστικές  του απόψεις, παραμένει απλά «Homo» (άνθρωπος).
Πρέπει να καταλάβει ότι μόνο ανατρέποντας  μέσα του τα ξεπερασμένα και μη λειτουργούντα  πλέον δόγματά του, θα μεταβληθεί σε «Homo Sapiens» (σοφό Άνθρωπο)
Previous Post Next Post

You Might Also Like