Η Παγκοσμιότητα της Ανθρώπινης σκέψης…

Άνθρωποι φωτισμένοι, οδηγοί σκέψης και ζωής, υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλους τους πολιτισμούς. Ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών, φιλοσοφικών απόψεων και τρόπων ζωής που προσπάθησαν να υποδείξουν το νόημα της έννοιας «ζωή», και τη σχέση του ανθρώπου με το Σύμπαν μπορούμε να βρούμε σε όλες τις εποχές σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Ανθρώπους που διαχρονικά θυσίασαν την ζωή τους για να υποδείξουν κοινωνικούς κανόνες αρμονικής συμβίωσης μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων, βρίσκουμε σε κάθε γωνιά της Γης και όλοι τους γνωρίζουμε.
Η έννοια της διαπολιτισμικής κοινωνίας ανθρώπων συνίσταται στη γνώση, το σεβασμό και την αποδοχή της παγκόσμιας πολιτισμικής σοφίας και των εκπροσώπων της και όχι στην αποδοχή πράξεων και έργων που έρχονται σε αντίθεση με αυτήν και την υποτιμούν.
Όλοι οι Λαοί έχουν αναδείξει κάποια στιγμή της ύπαρξής τους λαμπρές προσωπικότητες του πνεύματος, διαχρονικούς δασκάλους όλων των ανθρώπων
Previous Post Next Post

You Might Also Like