Προσοχή … Το Μέλλον είναι ήδη Παρόν …

Ας προσέξουν οι έχοντες και κατέχοντες … Ιστορικά οι μεγάλες παγκόσμιες πολιτισμικές αλλαγές, αν και θα θέλαμε να είναι ειρηνικές, δυστυχώς δεν είναι.

Για το λόγο αυτό …ας προσέχουμε …οι καιροί ου μενετοί … Το «Μέλλον» είναι ήδη «Παρόν».

«Στις δυτικές βιομηχανικές κοινωνίες, η ειρηνική σχέση και συμβίωση διαφορετικών κοινωνικών, φυλετικών, πολιτιστικών και οικονομικών ομάδων, στηρίζεται μόνο στο αμοιβαίο υλικό συμφέρον.

 Όμως, όταν το αμοιβαίο αυτό συμφέρον δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί από το κράτος, λόγω οικονομικής δυσπραξίας ή πολιτισμικής ανεπάρκειας, η κοινωνική ειρήνη παύει να υφίσταται.

Με τον τρόπο αυτό, η δίχως πολιτισμικό «Ήθος» αναπτυσσόμενη κοινωνία της «παγκόσμιας αγοράς» βάλλεται από εκείνους που αυτή δημιούργησε και εξέθρεψε. Αντίπαλές της είναι εκείνες ακριβώς οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες πείστηκαν για τις δυνατότητες του στρεβλού οικονομίστικου μοντέλου και, ως εκ τούτου, έχουν την απαίτηση από αυτό να ικανοποιήσει στο έπακρο τις επαγγελίες του.

(από το βιβλίο των Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου: Το Μέλλον του Παρελθόντος μας – Επιστήμη και Νέος Πολιτισμός, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2005)
Previous Post Next Post

You Might Also Like