Η έννοια του όρου “Χρήμα”

Η πραγματική έννοια του  όρου  «χρήμα» μέσα από ένα κείμενο που μου έστειλε ο  Νικόλαος Σέρβης  (http://nirav37.blogspot.gr/)
Συμφωνώ απόλυτα ….
Χρήμα σημαίνει αυτό, που χρειάζεται κάποιος  άνθρωπος ή μια κατάσταση.
Η λέξη «χρήμα»  στην αρχαία ελληνική γλώσσα. προέρχεται από το ρήμα «χρώμαι», που σημαίνει χρησιμοποιώ, η δε λέξη «χρεία», σημαίνει «ανάγκη».
Παράλληλα το απρόσωπο ρήμα χρη στην αρχαία ελληνική γλώσσα σήμαινε: «Είναι ανάγκη, πρέπει».
Επομένως η λέξη «χρήματα»  σημαίνει, όσα ο άνθρωπος χρειάζεται, όσα έχει ανάγκη.
Αυτό το όριο της ανάγκης βέβαια το έχουν υπερβεί οι σημερινές κοινωνίες προ πολλού, διότι λειτουργούν υπό το πάθος της πλεονεξίας για περισσότερα χρήματα. 

Μια πιο σύγχρονη ορολογία θα ήταν:
«Χρήμα είναι μια κατά σύμβαση αντιστοιχία μεταξύ πραγματικών αξιών αντικειμένων ή υπηρεσιών με κάποιο πολύτιμο μέταλλο». 
Γι’  αυτόν τον λόγο τα πρώτα χρήματα ονομάστηκαν «νομίσματα».
Το «νόμισμα» προέρχεται από την λέξη «νομίζω» που σημαίνει: «Μη βεβαιότητα, ή αντιστοιχία».
 Αλλά με τον καιρό αυτή η απλή αντιστοιχία μετεξελίχθηκε σε ολοκληρωτική κυριαρχία.
Αφού το χρήμα από απλό εργαλείο μετετράπη σε αυτοσκοπό.
Οπότε παρέσυρε στο διάβα του κάθε ηθική αξία και κυριάρχησε μέσα σε ολόκληρο τον πλανήτη, ως αποκλειστικό ιδανικό, εκδιώκοντας κάθε άλλη αξία. 
Previous Post Next Post

You Might Also Like