Οι Άνθρωποι και όχι τα κτήρια χαρακτηρίζουν έναν Πολιτισμό

Θα πρέπει να θυμίσουμε στους διάφορους φορείς του πολιτισμού κάτι που μας επεσήμανε παππούς μας  Ζήνων ο Ελεάτης κι εμείς έχουμε μάλλον ξεχάσει:

Πρέπει λοιπόν να διακοσμούμε τις πόλεις όχι με μνημεία αλλά με τις αρετές των κατοίκων τους

(Δει δη τας πόλεις ουκ αναθήμασιν , αλλά ταις των οικούντων αρετές κοσμείν 

Ζήνων o Eλεάτης

Previous Post Next Post

You Might Also Like