Δεν κατάφερα να αλλάξω το σύστημα ,
Όμως δεν θα επιτρέψω ούτε σε αυτό να με αλλάξει
Χρόνης Μίσσιος
Όμως…
Αν δεν επιτρέψουμε στο σύστημα να μας αλλάξει
Ήδη το σύστημα θα έχει αλλάξει.
Μάνος Δανέζης
Previous Post Next Post

You Might Also Like