Ας αυτομορφωθούμε

Η έννοια της Αυτομόρφωσης

Δρ Μάνος Δανέζης

Η μνήμη του ανθρώπινου βιοϋπολογιστή είναι ένα buck up παρελθοντικών αισθητηριακών γεγονότων τα οποία συνάντησε στο δρόμο του. Τα γεγονότα αυτά αυθόρμητα ή επιλεγμένα είναι δυνατόν να ανακληθούν.

Την περίοδο αυτής της ανάκληση ο ανθρώπινος βιοϋπολογιστής έχει την δυνατότητα να αντιλαμβάνεται και να συγκρίνει αντίστοιχες καταστάσεις, γεγονότα και αντιδράσεις που τον χαρακτήριζαν «Τότε», με αντίστοιχες καταστάσεις του «Τώρα».

Η σύγκριση αυτή ενίοτε τον οδηγεί στη βελτίωση, την ανανεώσει, ή την ανατροπή, πολλών από τις απόψεις (γνώση και δόγματα) του τότε και πιθανότητα να δημιουργηθεί μια νέα σειρά νέων θέσεων και απόψεων που να βελτιώσουν την λειτουργία του.

Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «Αυτομόρφωση» και είναι το βασικό ζητούμενο από τους κατασκευαστές μηχανικών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι ανθρώπινοι βιοϋπολογιστές κατατάσσονται σε επίπεδα ποιότητας πολιτισμικής εξέλιξης, με βάση αυτή την λειτουργία, δηλαδή με το επίπεδο των δυνατοτήτων τους να επιτυγχάνουν μεγαλύτερες δυνατότητες Αυτομόρφωσης τους».

Previous Post Next Post

You Might Also Like