Αγάπη και Καθήκον

Ας μην συγχέουμε την έννοια της “Αγάπης”με την έννοια του “Καθήκοντος”

Η “Αγάπη” συνδέεται με την λέξη “Έλλειψη” και το “Καθήκον” με τη λέξη “Πρέπει”

Όταν η “Αγάπη” μετατραπεί σε “Καθήκον” απλά η “Αγάπη” έχει στερέψει.

                                                                                                                                                      Μ.Δ

Previous Post Next Post

You Might Also Like