“Σταύρωση και Ανάσταση”

Γιατί θα πρέπει πάντα να Σταυρώνουμε «Αυτούς» που λίγο πριν Δοξάζαμε στην είσοδο της Ιερουσαλήμ;

Γιατί γιορτάζουμε πάντα την Ανάσταση «Αυτών» που λίγο πριν Σταυρώσαμε

Η απάντηση στα δύο «Γιατί» είναι: «Επειδή τελικά αναγνωρίζουμε τα λάθη μας».

Όμως τότε γιατί συνεχίζουμε να Σταυρώνουμε όσους τελικά θα «Αναστήσουμε»;

Previous Post Next Post

You Might Also Like