Ο “απατηλός” Λόγος

“Απατηλός Λόγος”, είναι ο Λόγος ο οποίος δεν εξυπηρετεί αυτούς στους οποίους “απευθύνεται”…

αλλά αυτούς που τον “εκφέρουν”

Previous Post Next Post

You Might Also Like