Τελειώνουμε όταν πάψουμε να προσπαθούμε και να ελπίζουμε

Ξαναφόρεσε την «Πανοπλία» της «Εσωτερικής Δύναμης» που εγκατέλειψες, όταν προσπάθησες να «Ωριμάσεις».

Πνευματικός Άνθρωπος είναι ο Ελεύθερος και Κοινωνικοποιημένος Άνθρωπος. Πνευματικότητα δεν σημαίνει Εξαΰλωση αλλά Απελευθέρωση.

Previous Post Next Post

You Might Also Like