Ας μην μπλέκουμε τους δρόμους τις ζωής μας …

Δεν πρέπει να συγχέουμε την προσπάθεια επίτευξης προσωπικών και ωφελιμιστικών στόχων, στο πλαίσιο μιας μονοδιάστατης και κακά ανεπτυγμένης οικονομίστικης λογικής, με το δύσκολο και επίπονο αγώνα γνώσης, της μετάβασης από το Homo Sapiens στο Homo Universalis
Previous Post Next Post

You Might Also Like