Πολιτισμικές συγκρούσεις: Θρησκείες και Πολιτισμός

«Όπως αναφέρει ο Samuel P. Huntington στο βιβλίο του, «H Σύγκρουση των Πολιτισμών», παρόλο που η κουλτούρα αποτελεί το κοινό σχεδόν στοιχείο σε όλους σχεδόν τους ορισμούς του πολιτισμού, σε σημαντικό βαθμό οι μεγαλύτεροι πολιτισμοί στην ανθρώπινη ιστορία έχουν ταυτισθεί με τις μεγαλύτερες θρησκείες του κόσμου. Η έννοια «Δύση» χρησιμοποιείται παγκοσμίως για να περιγράψει αυτό το οποίο συνηθίζαμε να ονομάζουμε Δυτική Χριστιανοσύνη. Η Θρησκεία αποτελεί το κεντρικό προσδιοριστικό χαρακτηριστικό των πολιτισμών και, όπως είπε ο Christopher Dawson, «οι μεγάλες θρησκείες συνιστούν τον θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο χτίζονται οι πολιτισμοί»

Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση

Εφόσον ο Samuel P. Huntington ομιλεί περί Σύγκρουσης Πολιτισμών και οι Πολιτισμοί με βάση τις απόψεις του Christopher Dawson συγκροτούνται με βάση κάποιες Θρησκείες, τότε μιλάμε ουσιαστικά για Σύγκρουση Θρησκειών.

Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι : Η Σύγκρουση Θρησκειών είναι το πραγματικό «Aίτιο» ή αποτελούν μόνο την μεθοδικά προκατασκευασμένη «Aφορμή» προκειμένου κάποιοι ισχυρά δομημένοι πολιτισμοί να επιβληθούν, μέσω μιας πολεμικής σύγκρουσης, πάνω σε κάποιους άλλους αναδυόμενους, προκειμένου να μην τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν και να τους αμφισβητήσουν;

Previous Post Next Post

You Might Also Like