“Ελευθερία” και επί μέρους διεκδικήσεις …

 Θέλω να υπενθυμίσω σε αυτούς οι οποίοι δεν κατανοούν με ποιο τρόπο συνδέεται η ευρύτατη έννοια της «Ελευθερίας» με επί μέρους δυναμικότατες διεκδικήσεις στο επίπεδο το κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, αυτά τα οποία ανέφερε                        ο Μιχαήλ Μπακούνιν:

«…Από την Ελευθερία δεν μπορείς να κόψεις ούτε ένα κομματάκι γιατί αμέσως όλη η Ελευθερία συγκεντρώνεται μέσα σε αυτό το κομματάκι»

Αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζει μια κοινωνία είναι ότι: Όσο πιο μικρό είναι αυτό το κομματάκι, τόσο πιο εκρηκτικό είναι και τόσο πιο γρήγορα επιβάλλεται, για το καλό της κοινωνίας,  η επίλυσή του μέσα σε ένα πνεύμα δημοκρατικής και ανθρώπινης αναγκαιότητας.

Previous Post Next Post

You Might Also Like