Η “Ελπίδα” πάντα νικάει το “Φόβο”

Ελπίζω τα πάντα.

Φοβάμαι τα πάντα

Η Ελπίδα πάντα νικάει το Φόβο μου

Συνεχίζω να πολεμάω

Είμαι “Ελεύθερος

Previous Post Next Post

You Might Also Like