Ο Κόσμος αλλάζει….Θάρρος και κουράγιο …

Ο Πολιτισμός μας μετά την μεγάλη παγκόσμια κρίση θα αλλάξει ή το θέλουμε είτε όχι.  Για το αν όμως αυτός ο Νέος Πολιτισμός θα αναπτυχθεί προς όφελος ή εις βάρος της «κοινωνίας των Πολιτών», αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο είμαστε «Όλοι συνυπεύθυνοι»

Την δύσκολη και κρίσιμη αυτή μεσοπερίοδο της μετάβασης  σε ένα νέο Πολιτισμικό Ρεύμα, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στα οποιαδήποτε συγκρουόμενα οπισθοδρομικά διοικητικά ιερατεία, ή τις οργανωμένες ωφελιμιστικές προσπάθειες  εκμετάλλευσης των αναπτυχθέντων νέων ανθρώπινων φόβων από έναν καταρρέοντα Δυτικό Πολιτισμό, να οδηγήσουν το Νέο Πολιτισμικό Ρεύμα σε μια νέα Πνευματική και Κοινωνική χειραγώγηση.

 

Previous Post Next Post

You Might Also Like