Υπενθύμιση Εθνικών Ευθυνών

Στις 20 Αυγούστου 2021 έγραφα στο f/b: «Όσο και αν δεν το καταλαβαίνουμε ακόμα, οι τρικυμίες είναι πολύ κοντά μας …»

Για επιβεβαίωση της προηγούμενης σκέψης είναι ίσως πολύ ενδιαφέρον να διαβαστεί ένα άρθρο μας στο περιοδικό «Λιμάνι», στο τεύχος Ιουλίου – Αυγούστου 1977 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://manosdanezis.gr/wp-content/uploads/2019/02/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%8E%CE%BD-1.pdf

Previous Post Next Post

You Might Also Like