4 νέα δωρεάν βιβλία Φασματοσκοπίας από την ομάδα “Αστρικής Φασματοσκοπίας” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ερευνητική μας ομάδα, υπό την επωνυμία «Ομάδα Αστρικής Φασματοσκοπίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει δωρεάν μια σειρά βιβλίων φασματοσκοπίας μέσω των εκδόσεων “ΔΙΑΥΛΟΣ” τα οποία συνέγραψαν μέλη της. https://goo.gl/PzEc7e
Η σειρά των 4 βιβλίων τα οποία κύρια απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, θα εμπλουτιστεί εντός του Φεβρουαρίου 2019, με ένα ακόμα βιβλίο με τίτλο «Εισαγωγικές γνώσεις Αστροφυσικής» το οποίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές αλλά και κάθε έναν ο οποίος επιθυμεί να εισαχθεί στο ενδιαφέρον αυτό θέμα. Τέλος η σειρά θα κλείσει με ένα αγγλόφωνο βιβλίο το οποίο θα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς συνεργάτες και θα περιλαμβάνει τις δημοσιευμένες, σε διεθνή περιοδικά με κριτές, καινοτόμες ιδέες τις οποίες έχει παράγει η ερευνητική μας ομάδα στις δεκαετίες της λειτουργίας της και σήμερα έχουν γίνει αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Ένα ιστορικό της δημιουργίας και της δράσης της Ομάδας μας είναι στη διεύθυνση:  https://manosdanezis.gr/history/  
Μια μικρή παρουσίαση της σημερινής δράσης της ομάδας μας είναι στη διεύθυνση:  https://goo.gl/1oa8rg
Η Ομάδα μας σήμερα στελεχώνεται από τους επόμενους 5 συνεργάτες»:
  1. Δρ Μάνος Δανέζης
  2. Δρ Ευαγγελία Λύρατζη
  3. Δρ Αντώνιο Αντωνίου
  4. MSc Δημήτρη Σταθόπουλο
  5. Δρ Δημήτρης Τζιμέας
Περισσότερες εξειδικευμένες πληροφορίες για την «Ομάδα Αστρικής Φασματοσκοπίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών http://www.spectroscopyteam.edu.gr/
Η πιο πρόσφατη επιστημονική εργασία μας σε διεθνές περιοδικό με κριτές δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: https://goo.gl/LQA3we
Τα βιβλία τα οποία διατίθενται δωρεάν από τις εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ είναι τα επόμενα: https://www.diavlos-books.gr/
  1. Εισαγωγή στην Αστρική Φασµατοσκοπία Μέρος ΙΙ: Σηµειώσεις στην Θεωρία Διάδοση Ακτινοβολίας στις Αστρικές Ατµόσφαιρες  https://goo.gl/1Mk1tt
Συν-συραφείς Δρ Μάνος Δανέζης, Γεωργία Σταµατογιαννάκη Φυσικός
  1. Εισαγωγή στην Αστρική Φασματοσκοπία -Μέρος ΙIΙ: Διάδοση Ακτινοβολίας σε περιοχές ιονισμένου Υδρογόνου (ΗΙΙ) https://goo.gl/bBS8bd
Συγγραφέας MSc Δημήτρης Σταθόπουλος
  1. Εισαγωγή στην Αστρική Φασματοσκοπία- Μέρος IV: Μελετώντας τα φάσματα των θερμών αστέρων εκπομπής προγενέστερων φασματικών τύπων (Oe και Βe αστέρων) https://goo.gl/A17CvM
Συγγραφείς: Δρ Ε. Λύρατζη και Δρ Α. Αντωνίου (Aστροφυσικοί)
  1. Εισαγωγή στην Αστρική Φασματοσκοπία -Μέρος V: Εισαγωγή στη Φυσική των Quasars https://goo.gl/QJUqge
Συγγραφέας MSc Δημήτρης Σταθόπουλος – Aστροφυσικός
Previous Post Next Post

You Might Also Like