Στέφανος Ροζάνης, παρουσίαση του νέου βιβλίου του “Σολωμικά”

Στέφανος Ροζάνης, από τους ελάχιστους εναπομείναντες μεγάλους Διανοητές.
Είναι τύχη ζωής, τιμή και ευτυχία η φιλία μαζί του.
Μάνος Δανέζης
Συνέντευξη Στέφανος Ροζάνης: «Ο Σολωμός δεν είναι εθνικός ποιητής, είναι παγκόσμιος»
Previous Post Next Post

You Might Also Like