Μεγάλη Πέμπτη … Ημέρα Παθών του Homo Sapiens

«Μεγάλη Πέμπτη», Ημέρα Παθών και Σταύρωσης. Μέρα εξαντλητικών Πόνων, και Εξευτελισμού της Ανθρώπινης φύσης Του. Μια ημέρα περισυλλογής και όχι μέρα «Εορτασμών».

Σήμερα είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο μια γενναία αντιμετώπιση της περιόδου των Παθών μας μπορεί να μας απελευθερώσει από τα δεσμά των ψευδαισθήσεων του «Homo Sapience».

Previous Post Next Post

You Might Also Like