Συμμετοχή του Δρ Μάνου Δανέζη, στην «Ημερίδα Φυσικών Επιστημών» στην Ηλιούπολη το Σάββατο 20 Απριλίου 2019

O Δρ Μάνος Δανέζης, Αστροφυσικός, το Σάββατο 20 Απριλίου  2019 θα συμμετάσχει στην  Ημερίδα Φυσικών Επιστημών που διοργανώνεται από το 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης Αττικής σε συνεργασία με το 5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης συζητώντας με τους μαθητές για «Το Παράξενο Καινούργιο Σύμπαν».
Η ημερίδα αυτή οργανώνεται και υλοποιείται από μαθητές και απευθύνεται σε μαθητές. Για τον  λόγο αυτό, η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται κυρίως από μαθητές, η Γραμματεία και τα Προεδρεία της Ημερίδας θα απαρτίζονται αποκλειστικά από μαθητές, η  κατασκευή της ιστοσελίδας, η αφίσα ακόμα και ο τίτλος της Ημερίδας ήταν αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των μαθητών μας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο 5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης (Βουλιαγμένης 525, είσοδος από την οδό Παπαναστασίου) και οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Αττική θα παρουσιάσουν τις δικές τους επιστημονικές/ ερευνητικές εργασίες.
Διαβάστε το πρόγραμμα της Ημερίδας στην ιστοσελίδα:
Στόχοι της Ημερίδας
Η ημερίδα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής της Αττικής. Σε αυτήν οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δικές τους επιστημονικές/ ερευνητικές  εργασίες και να παρακολουθήσουν τις εργασίες άλλων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι στόχοι της ημερίδας είναι:

Να ενεργοποιήσει /κινητοποιήσει τους μαθητές να οργανώσουν οι ίδιοι ένα επιστημονικό συνέδριο.
Να δραστηριοποιήσει τους μαθητές να εργαστούν επιστημονικά προκειμένου να διεξάγουν μια ερευνητική εργασία.
Να ασκήσει τους μαθητές στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών.
Να αξιοποιήσει τον καταιγισμό ιδεών των μαθητών (brainstorming) τόσο στην υλοποίηση επιστημονικών εργασιών όσο και στην οργάνωση της ημερίδας.
Να ενθαρρύνει τους μαθητές να δείξουν στους καθηγητές τους και στην κοινωνία πώς οραματίζονται το σύγχρονο σχολείο.
Να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων.
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε οι εργασίες (προφορική ανακοίνωση, αναρτημένη ανακοίνωση/αφίσα,  εργαστήρια/εκθέματα) που θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν να σχετίζονται με τα εξής γνωστικά αντικείμενα/ θεματικές ενότητες:
Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία, Αστροφυσική-Aστρονομία,  Διαθεματικές  προσεγγίσεις (π.χ. φυσικές επιστήμες και τέχνη, φυσικές επιστήμες και ρομποτική), Καινοτόμες εργασίες (δημιουργικές ιδέες των μαθητών)
Η ημερίδα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής της Αττικής. Σε αυτήν οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δικές τους επιστημονικές/ ερευνητικές  εργασίες και να παρακολουθήσουν τις εργασίες άλλων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι στόχοι της ημερίδας είναι:
Να ενεργοποιήσει /κινητοποιήσει τους μαθητές να οργανώσουν οι ίδιοι ένα επιστημονικό συνέδριο.
Να δραστηριοποιήσει τους μαθητές να εργαστούν επιστημονικά προκειμένου να διεξάγουν μια ερευνητική εργασία.
Να ασκήσει τους μαθητές στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών.
Να αξιοποιήσει τον καταιγισμό ιδεών των μαθητών (brainstorming) τόσο στην υλοποίηση επιστημονικών εργασιών όσο και στην οργάνωση της ημερίδας.
Να ενθαρρύνει τους μαθητές να δείξουν στους καθηγητές τους και στην κοινωνία πώς οραματίζονται το σύγχρονο σχολείο.
Να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων.
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε οι εργασίες (προφορική ανακοίνωση, αναρτημένη ανακοίνωση/αφίσα,  εργαστήρια/εκθέματα) που θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν να σχετίζονται με τα εξής γνωστικά αντικείμενα/ θεματικές ενότητες:
Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία, Αστροφυσική-Aστρονομία,  Διαθεματικές  προσεγγίσεις (π.χ. φυσικές επιστήμες και τέχνη, φυσικές επιστήμες και ρομποτική), Καινοτόμες εργασίες (δημιουργικές ιδέες των μαθητών)
Previous Post Next Post

You Might Also Like