Η διαφορά κέρδους και κερδοσκοπίας …

Επειδή κάποιοι, σκόπιμα βέβαια, μπερδεύουν το «νόημα» σημαντικών λέξεων οι οποίες αφορούν άμεσα τους πολίτες την περίοδο της μεγάλης Πολιτισμικής κρίσης , κάποιοι φωτισμένοι δάσκαλοι, όπως ο Μάριος Μπέγζος, μας το υπενθυμίζουν …

…Κανένας «Ηθικός Φραγμός», καμιά «Θρησκευτική Απαγόρευση», κανένα «Θεολογικό όριο» δεν μπορούν να αναχαιτίσουν ή να επηρεάσουν την οικονομική δραστηριότητα του ατόμου.

Με αυτόν τον τρόπο όμως κινδυνεύει η «Ιδιωτική Πρωτοβουλία» να εκφυλιστεί σε «Ατομική Υστεροβουλία». Χάνονται τα όρια ανάμεσα στη «Ελευθερία» και στην «Αυθαιρεσία», την «Πρωτοβουλία» και την «Υστεροβουλία», το «Κέρδος» και την «Κερδοσκοπία».

Δρ Μάριος Μπέγζος  (τ. Καθηγητής Συγκριτική Φιλοσοφία της Θρησκείας  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)
Previous Post Next Post

You Might Also Like