Μια επιβεβλημένη απάντηση σε μια μια λανθασμένη Λογική

Συμπαντικές κλίμακες και μεταβολή των Φυσικών νόμων

Πάρα πολλές φορές οι επικριτές των σύγχρονων επιστημονικών θέσεων, ακόμα κι αν αυτές πηγάζουν από πειραματικά δεδομένα, στηρίζουν τις αντιρρήσεις τους σε επιχειρήματα τα οποία αντλούν την λογική τους από τις κλασικές επιστημονικές γνώσεις (Νευτώνεια Φυσική, Ευκλείδεια Γεωμετρία, Σχετικότητα) οι οποίες λειτουργούν μόνο στην κλίματα των αισθητών, ή κλασσικά μετρούμενων μηχανιστικών φαινομένων.
Η μέθοδος αυτή είναι πέρα έως πέρα λανθασμένη, ακόμα και αν και πολλές φορές, αυτοί που την χρησιμοποιούν είναι δοκιμασμένοι επιστήμονες.
Πάνω σε αυτό το θέμα θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι, όπως γνωρίζουμε πλέον: Ανάλογα της κλίμακας συγκρότησης του «Κόσμου», αλλάζουν και οι επιστημονικοί Φυσικοί Νόμοι που τον εκφράζουν και αποδεικνύουν την υπόστασή του». Για παράδειγμα, οι φυσικοί νόμοι της κλασσικής Μηχανικής δεν εξηγούν τον κόσμο των ατόμων, ούτε η Ατομική Φυσική τον κόσμο των Κβάντα, των Στοιχειωδών Σωματιδίων και της Φυσικής του Κενού. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι, αν δεν μπορούμε να βιδώσουμε μια βίδα, ίσως χρησιμοποιούμε λάθος εργαλείο. Η βίδα δεν βιδώνεται με «σφυρί» αλλά με «κατσαβίδι». Αν δεν διαθέτουμε κατσαβίδι, δεν συμπεραίνουμε ότι η βίδα δεν είναι σωστή. Απλά προσπαθούμε να βρούμε που πουλάνε κατσαβίδια.
Previous Post Next Post

You Might Also Like