παράνοια και λογική

Το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι μοιράζονται τα ίδια ελαττώματα δεν μετατρέπει τα ελαττώματα σε αρετές. Το γεγονός ότι πιστεύουμε σε τόσα πολλά ψεύδη, δεν μετατρέπει τα ψεύδη σε αλήθειες, και το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι μοιράζονται τον ίδιο βαθμό παράνοιας, δεν καθιστά τους ανθρώπους αυτούς ψυχικά υγιείς.

Erich Fromm

Previous Post Next Post

You Might Also Like